ОБАВЕШТЕЊЕ

Поводом јавног огласа за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Смедеревска Палнака, обавештавамо заинетересоване грађане да је Општинско веће Општине Смедеревска Паланка на седници одржаној 26.јануара 2021. године донело Одлуку број 463-5/2021-02/1 којом се стављају ван снаге Одлуке о расписивању јавног огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта број 463-121/2020-02/1 од 25. децембра 2020. године и Одлуке број 463-122/2020-02/1 од 31.децембра 2020. године.
Обустављају се поступци по Огласима који су објављени у дневним новинама „Српски телеграф“ дана 19. децембра 2020, 05. јануара 2021 и 14. јануара 2021. године.
Упућују се сви досадашњи подносиоци понуда ,да своје право за повраћај уплаћеног гарантног износа могу отварити пред Одељењем за финансије Општинске управе Општине Смедеревска Паланка.

Leave a Reply

Your email address will not be published.