ОБЕВЕШТЕЊЕ ЗА ГЛАСАЧЕ КОЈИ НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА ГЛАСАЈУ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ

Гласачи који нису у могућнсти да гласају на гласачком месту, стари, особе са инвалидитетом као и лица која из  здравствених разлога нису у могућности да дођу до бирачког  места, могу обавестити Гласачки одбор да желе да гласају ван бирачког места. Обавештење се врши 14. и 15. јануара, од 8 до 20 сати и на дан гласања до 11 часова, на тај начин што пријаве подносе Општинској изборној комисији на број телефона 026/310-437.

На дан гласања, 16. јануара 2022. године, гласач може лично, путем телефона, или лице које гласач одабере, најкасније до 11 часова, да непосредно обавести гласачки одбор да жели да гласа ван бирачког места.

Leave a Reply

Your email address will not be published.