ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА У ГРАДУ

Екипе Јавно комунално предузеће „Општинска гробља“ раде на обележавању паркинг места у ужем и ширем центру града. Паркинг места биће обележена у улицама: Француској, Првог српског устанка, 10. окотобра, Трг хероја, Олга Милошевић, Светог Саве, Војводе Степе, Кнеза Милоша, Др.Рајса, Вука Караџића и Војводе Мишића.

Коришћење обележеног паркинг места наплаћиваће се. Из овог предузећа накнадно ће саопштити почетак рада Паркинг сервиса и објавити ценовник коришћења паркинка. Уређењем паркиралишта у градским улицама решиће се дугогодишњи проблем паркирања који је најизраженији у центру града.

Интезивно се ради на уређењу градских улица у Смедеревској Паланци,а самим тим и на обезбеђивању паркинга за аутомобиле којих је све више.

Leave a Reply

Your email address will not be published.