ОДРЖАНА ВЕЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ “СИСТЕМ 21” У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

Оперативно-тактичка вежба цивилне заштите „Систем 2021“, која се одржава истовремено у 50 градова и општина у Србији, у Смедеревској Паланци је подразумевала симулацију и санирање пожара на Микуљи.

а лице места, после симулације избијања пожара, који су, према сценарију вежбе, изазвала три лица без сталног боравишта, у близини планинарског дома на Микуљи, изашла је ватрогасно-спасилачка јединица из Смедеревске Паланке, која је убрзо затражила помоћ ватрогасаца из Смедерева.

Двадесет минута по избијању пожара, састао се, по хитном поступку, Општински штаб за ванредне ситуације, а на место догађаја упућени су представници Црвеног крста, који су прихватили угрожена лица, које је претходно медицински збринула екипа хитне помоћи, и одвели их на безбедну локацију.

Штаб је предложио проглашење ванредне ситуације на делу територије општине, за Месну заједницу Доњи град, што је председник општине, Никола Вучен и учинио. По проглашењу ванредне ситуације Штаб је наредбама ангажовао субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање, Дом здравља, Електромораву, ЈКП „Водовод“, предузеће Пор Вернер и Вебер, као и стручно-оперативне тимове, повереника и заменика повереника Цивилне заштите у МЗ Доњи град.

 

На лице места је одмах дошао и представник „Србија-шума“ из Крагујевца. Оформљено је командно место на Микуљи, коме су се прикључили представници ЕПС-а, ЈКП „Водовод“, Хитне помоћи, чланови стручно-оперативних тимова Општинског штаба за ванредне ситуације за евакуацију и збрињавање угрожених, као и пердставник Пор Вернер и Вебера, ради асанације терана. ЈКП „Водовод“ је допремио цистерну са резервама воде, а „Електроморава“ обезбедила електричне инсталације и објекте ЕПС-а на угроженом подручју.

Ради брзог санирања пожара, на захтев руководиоца акције гашења, Ивице Рашића, комадира ватрогасни-спасилачке јединице из Смедеревске Палнке, активирана је и Специјализована јединица цивилне заштите из Смедерева, а у евакуацију угрожених, и припрему за евентулану евакуацију ширег становништва, у случају ширења пожара, укључили су се волонтери црвеног крста из Смедеревске Паланке, као и повереник и заменик повереника цивилне заштите у Месној заједнци Доњи град.

Штаб за ванредне ситуације је све време пратио ситуацију на терену, путем видео линка, а у 11:50 пристигли су завршни извештаји, које је заопштио командант штаба, Никола Вучен:

Према извештају Хитне помоћи Дома здравља, у пожару су лакше повређена два лица, која су збринута на лицу места.

Према извештају Стручно-оперативног тима за евакуацију, стручно-оперативног тима за збрињавање и Црвеног крста, два лица су евакуисана из угроженог подручја, и будући да се ради о лицима која немају стално боравиште, предати су Црвеном крсту, који ће им одредити привремени смештај.

Према извештају ЈКП „Водовод“, допремљена је цистерна са водом у задатом року.

Такође, екипе Електромораве су извршиле задатак обезбеђења објеката и мреже електродистрибуције који се налазе у угроженој зони;

На терену су екипе Пор Вернер и Вебера доо, започеле припремање асанације терена, а представници Јавног предузећа „Србија шуме“ из Крагујевца, анализирале су насталу штету на шумском ресурсу.

Становници МЗ Доњи град су обавештени о инциденту, и позвани на приправност. То су учинили пре свега повереник и заменик повереника цивилне заштите у МЗ „Доњи град“.

У садејству ватртогасних јединица из Смедеревске Паланке и Смедерва, пожар је локализован а затим и угашен,а Општински штаб за ванредне ситуације је предложио председнику општине да укине ванредну ситуацју на делу територије општине, за Месну заједницу „Доњи град“, после чега је вежба званично завршена.

Leave a Reply

Your email address will not be published.