ОДРЖАНА ОСАМДЕСЕТ ДРУГА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа утврђен је Предлог буџета Општине Смедеревска Паланка за 2021. годину. Сагледавајући основне потребе за функционисање буџетских корисника уз значајне доспеле обавезе из претходних година, стручна служба је, поштујући упутства Министартва финансија Републике Србије и након разговора и договора са корисницима буџета и руководством локалне самоуправе, сачинила Нацрт буџета за 2021. годину, у износу од 1. 432.645.093 динара. У складу са одредбама Закона о буџетском систему и Статутом општине Смедеревска Паланка, биће спроведена јавна расправа Предлога Одлуке о буџету Општине Смедеревска Паланка за 2021. годину. Сви заинтересовани (грађани, организације, удружења и остали) своје примедбе, предлоге и коментаре могу изнети на мејл адреси: budzet@smederevskapalanka.rs.
На седници је утврђен Предлог кадровског плана Општинске управе за 2021. годину, предлог Програма уређења грађевинског земљишта, изградње и одржавања комуналне инфраструктуре за наредну годину, као и Предлог Одлуке о установљењу манифестације „Зимске дечије чаролије“. Манифестација ће се одржавати једном годишње у периоду од 20. децембра до 20. фебруара, и биће од посебног значаја у културном, образовном, спортском, туристичком и забавно-рекреативном смислу. Манифестацију ће спроводити установа Културни центар.
Чланови Општинског већа утврдили су Предлог оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда, Предлог процене ризика од катастрофа и Предлог плана заштите и спасавања за Општину Смедеревска Паланка.
На осамдесетдругој седници чланови већа су утврдили Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за 2021. Такође су утврдили Програме коришћења субвенција појединих предузећа и установа као и измене и допуне Програма пословања и финансијског плана за текућу, 2020. годину.
Донет је и закључак о заузећу јавних површина у улици Првог српског устанка, од Комерцијалне банке до зграде „Турист“, ради постављања тезги за продају новогодишњих и божићних поклона у периоду од 15. децембра до 7. јануара 2021. године. Издавање дозвола за постављање тезги вршиће Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове.
О Предлогу буџета за наредну годину и другим тачкама дневног реда, коначну одлуку ће донети одборници на наредној седници Скупштине општине.

Leave a Reply

Your email address will not be published.