ОДРЖАНА ОСАМДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На јуче одржаној седници Општинског већа донета је Одлука о смањењу броја саобраћајних прикључака на државни пут II А 147, у улици 20. јула. Саобраћајни прикључци на улицу 20. јула у новоформираном стању, налазиће се код кућних бројева 4,9,16,28 и 40. На седници је донета и Одлука о чишћењу дивљих депонија и сметлишта на територији општине, где је одређено ЈКП „Паланка 2020“ да изврши послове. Акцијом чишћења биће обухваћене депоније на потесу Рамњак, Жути песак, робна пијаца као и све друге депоније и сметлишта. Чланови већа разматрали су Програме пословања и финасијских планова јавних предузећа и установа за 2021. годину.
На осамдесет трећој седници Општинског већа донет је Програм коришћења средстава за финасирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине за 2021. годину од прихода за новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима. Овим програмом утврђен је начин коришћења средстава од наплаћених саобраћајних казни за активности које ће се спроводити током 2021. године у циљу унапређења безбедности саобраћаја. Средства ће бити искоришћена према плану, а сходно Закону о безбедности саобраћаја и то за поравку саобраћајне инфраструкртуре, унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно промовисање активности, опремање јединице саобраћајне полиције и набавку машина и опреме.

Leave a Reply

Your email address will not be published.