ОДРЖАНА ОСАМДЕСЕТ ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ВЕЋА

На осамдесет и четвртој седнци Општинског већа донета је Одлука о расписивању јавног огласа за прикупљање понуда ради отуђења грађевниског земљишта у јавној својини Општине Смедеревска Паланка. На седници је донет и Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву, као и решење о употреби средстава буџетске резерве. Чланови већа разматрали су и захтеве за доделу једнократне финансијске помоћи.

Leave a Reply

Your email address will not be published.