ОДРЖАНА ОСАМНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Одборници Скупштине општине, на данашњој осамнаестој седници,  донели су Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Смедеревска Паланка за 2019. годину.

Са приходима у износу од 1.154.307.524,85, и расходима 1.136.097.981,04, Општина је прошле године остварила суфицит, у износу од 18.209.543,80.

На дневном реду, такође, био је и ребаланс буџета Општине за 2020. годину. Заједно са пренетим приходима из 2019. године, буџет Општине за текућу годину износи 1.300,191.380, 30 динара, а одборници су данас донели одлуку о изменама приходне и расходне стране буџета, у поменутом оквиру.

Одборници су усвојили и Извештај о извршењу буџета Општине Смедеревска Паланка, за период 01.01.2020. – 30.06.2020.

Према овом извештају, у току првих шест месеци ове године буџетски приходи у односу на укупно планиране приходе за 2020. годину износе 38,5 процената, а у односу на планирани период од првог јануара до тридесетог јуна текуће године извршење буџета је 77 процената.

Смањење буџетских прихода, како стоји у Извештају, последица је  ситуације у вези са епидемијом вируса COVID 19, што је довело до смањења прихода на фонд зарада, порезе добара и услуга, комуналних такси на фирму, приходе од продаје добара и услуга и закупа.

Са друге стране, извршење расхода у протеклом шестомесечном периоду је 24, 4% у односу на план.

Донета је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама из области социјалне заштите на територији општине Смедеревска Паланка.

Између осталог, после члана 28 важеће Одлуке, овим актом предложено је додавање тачке 28а, којом се прецизира услуга личног пратиоца детета са инвалидитетом или сметњама у развoју, коме је потребна подршка ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, а ради успостављања што већег нивоа самосталности. Овај члан прецизира начин коришћења ове услуге, која је на располагању до завршетка средње школе дететa коме је овакав вид помоћи потребан.

Одборници су донели и Одлуку о приступању изради бренд стратегије Општине Смедеревска Паланка. Сврха ове стратегије је да утврди концепт одрживог развоја Општине као туристичког подручја, заснованог на коришћењу природих потенцијала, неговању традиције и културе, и јачању услова привређивања – а председник Општине треба да образује стручни тим за поступак израде стратегије, у складу са важећим Законом о јавним набавкама.

На данашњој седници донета је и Одлука о привременом ослобађању обавезе плаћања накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе на територији општине Смедеревска Паланка, која се односи на кориснике јавних површина којима је услед епидемије Корона-вируса привремено забрањено  обављање делатности.

Одборници су такође донели и Одлуку о мрежи објеката, васпитних група, броја деце и васпитног особља потребног за непосредан рад са децом у Предшколској установи „Чика Јова Змај“, за период 2020/2021.

Осим доношења Правилника о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе, и издавање потврде о смрти на територији наше општине, и Правилника о одређивању категорије особа  које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима, на данашњој седници разматрани су и усвојени годишњи извештаји, као и измене и допуне годишњих програма пословања јавних предузећа и установа чији је оснивач СО Смедеревска Паланка.

Одборници су већином гласова донели одлуку да се разреши дужности в.д. директора ЈКП „Општинска гробља“, Ненад Живковић, а за новог в.д. директора овог предузећа именован је Ненад Јанчић.

У оквиру одборничких питања и под тачком разно, заменик председника СО, Родољуб Станимировић је рекао да је у току израда елабората којим се предвиђа безбедност ученика у саобраћају, с обзиром да почиње школска година. Он је истакао да ће у близини свих основних и средњих школа на подручју општине Смедеревска Паланка, бити постављена хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација. Одборник СНС, Бранко Ступић, на крају данашњег скупштинског заседања, честитао је Небојши Павловићу на избору за народног посланика у Скупштини Републике Србије.   

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.