ОДРЖАНА ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

На осмој седеници Скупштине општине Смедеревска Паланка усвојени су планови детаљене регулације Соларне електране “Грчац 1“ и „Грчац 2“, предлог Одлуке о изменама и допунама Одлке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, предлог Одлуке о давању на коришћење посебних делова гаража ЈКП „Паланкла 2020“, предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању Балон-хале спортске намене као и предлог Одлуке о комуналном уређењу општине. На седници је донета Одлуке о мрежи објеката, васпитних група, броја деце и васпитног особља потребног за рад са децом ПУ „Чика Јова Змај“ за наредну школску годину. Одборнцу су усвојили Одлуку о начину образовања, задацима и начину рада Савета за родну равноправност и донели решење о имановању комисије. Усвојен је и годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине уза 2023. годину као и програм подршке за спровођењењ пољопривредне политике и политике руралног развоја за ову годину. Одборници су разматрали и усвојили фифнасијске извештаје и извештаје о раду за прошлу годину, и планове пословања јавних предузећа и установа за 2023.годину. Такође је на седници донето решење о давању сагласности на ценовник ЈКП „Паланка 2020“ који се односи на одржавање сеоских гробаља, услуга на робној појаци и закупа простора на Сајму старих и нових пољопривредних машина и алата.

Leave a Reply

Your email address will not be published.