ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Данас је одржана пета Седница Скупштине општине Смедеревска Паланка. Већином гласова одборници су усвојили Предлог Одлуке о ребалансу буџета за 2022. годину. Ребалансом буџета средства су умањена за нешто мање од 84 милиона динара. Према речима начелника финансија Општинске управе , Милана Тркље буџет за ову годину био је развојни. Средства су улагана у развој основног и средњег образовања, за набавку огрева за образовне установе, а највише средтва је издвојено за функционисање и унапређење рада ПУ „Чика Јова Змај“, као и 14 милиона динара за обнову вртића „Лептирић“. Одборници су такође усвојили Извештај о извршењу буџета за период јануар-септембар 2022. године. Извршење буџета у овом периоду остварено је у износу од 76 одто, док ће извршење до краја године прећи и 90 процената.

Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом, предлог Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине испод тржишне цене ради решавања стамбених потреба избеглица, Предлог Одлуке о јавним расправама, предлог Одлуке о успостављању система енергетског менаџмента Општине Смедеревска Паланка као и Предлог Одлуке организацији и функционисању цивилне заштите и плана одбране од поплава за воде другог реда за територију општине, такође су биле теме о којима се данас расправљало и одлучивало.
На дневном реду пете седнице одборници су, већимо гласова, усвојили измене и допуне програма пословања и финасијских планова за 2022. годину јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина. Разрешили су и именовали нове председнике и чланове надзорних и управни одбора у предузећима и установана којима је истекао мандат. Такође су, на петорј седници Скупштине општине, разрешени и именовани чланова школских одбора, такође због истека мандата старим члановима.

Leave a Reply

Your email address will not be published.