ОДРЖАНА СЕДАМДЕСЕТА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Смедеревска Паланка, 11. авуст 2020.

На данашњој, седамдесетој седници Општинског већа, утврђен је предлог Завршног рачуна Општине Смедеревска Паланка, за 2019. годину, који ће се наћи на наредној седници Скупштине општине. Такође, одборници паланачке СО одлучиваће и о Предлогу одлуке о ребалансу буџета Општине за 2020. годину, утврђеном на данашњој седници, који садржи предлоге одређених измена у приходном и расходном сегменту.

Чланови Већа су, такође, разматрали и Извештај о извршењу буџета Општине, који ће се такође наћи пред одборницима локалног парламента.

На дневном реду данашње седнице био је и Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о правилима и услугама из области социјaлне заштите на територији општине Смедеревска Паланка.

Између осталог, после члана 28 важеће Одлуке, овим актом предложено је додавање тачке 28а, којом се прецизира услуга личног пратиоца детета са инвалидитетом или сметњама у развoју, коме је потребна подршка ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, а ради успостављања што већег нивоа самосталности. Овај члан прецизира начин коришћења ове услуге, која је на располагању до завршетка средње школе дететa коме је овакав вид помоћи потребан.

Чланови већа су, такође, утврдили предлог Одлуке о приступању изради бренда општине Смедеревска Паланка. Сврха бренда је да утврди концепт одрживог развоја Општине као туристичког подручја, заснованог на коришћењу природих потенцијала, неговању традиције и културе, и јачању услова привређивања – а председник општине треба да образује стручни тим за поступак израде стратегије, у скалду са важећим Законом о јавним набавкама.

На данашњој седници донет је Предлог одлуке о мрежи објеката, васпитних група, броја деце и васпитног особља потребног за непосредан рад са децом у Предшколској установи „Чика Јова Змај“, за период 2020/2021.

Осим Утврђивања Предлога Правилника о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе, и издавање потврде о смрти на територији наше општине, и Предлога Правилника о одређивању категорије особа  које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима, на данашњој седници разматрани су и годишњи извештаји, као и измене и допуне годишњих програма пословања јавних предузећа и установа чији је оснивач СО Смедеревска Паланка.

На седамдесетој седници Општинског већа, такође, разматране су жалбе и захтеви приватних и правних лица, захтеви за финансијску помоћ и текућа питања.

Leave a Reply

Your email address will not be published.