ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данас је одржана осамдесет прва седница Општинског већа на којој је утврђен предлог Одлуке о ребалансу буџета за 2020. годину. На седници је Донета Одлука о избору пројеката од јавног интереса који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине, а које реализују удружења. Утврђен је предлог о боравишним таксама, предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Установе Културни центар, предлог Одлуке о допуни Одлуке о трансформацији Установе Градско позориште у Установу културни центар, прдлог Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локланом нивоу. На седници је утврђен предлог отуђења и давања у закуп земљишта у јавној својини на територији општине, као и предлог кодекса понашања службеника и намештеника Општине Смедеревска Паланка. Поред осталог разматрана је Одлука Надзорног одбора ЈКП „Општинска гробља“ о промени имена, као и измене и допуне програма уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавања комуналне инфраструктуре у општини са финансијским планом за 2020. годину, измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ и ЈП „Паланка“. Коначну одлуку о овим и другим тачкама донеће одборници на наредној седници Скупштине општине која је заказана за 10. децембар.

Leave a Reply

Your email address will not be published.