ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВЕНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Данас је одржана седница Општинског штаба за ванредне ситуације на којој је између осталог разматран извештај о стању система за одбрану од поплава на водама првог реда на подручју општине, као и спремност зимске службе за одржавање путне инфраструктуре, планови за чишћење приоритетних саобраћајница, и процена броја домаћинстава којима –ће бити потребна посебна помоћ током зимског периода.

На овом састанку Штаб је донео Закључак о прелдогу одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Смедеревска Паланка;
Препоруку да се на подручју општине Смедеревска Паланка оснује добровољно ватрогасно друштво.
Такође је донет Закључак о усвајању извештаја о стању и спремности објеката за одбрану од поплава на водама првог реда на подручју општине Смедеревска Паланка, као и
препорука органима Општине да се оформи комисија која би анализирала постојеће стање на водотоковима другог реда на подручју општине Смедеревска Паланка и предложила деоницу на којој би се наредне календарске године изводили радови (које финансира Општина), на повећању система заштите од бујичних поплава.
Чланови штба на данашњем састанку донели су закључак да ГДП „Нискоградња“, Центар за социјални рад и органи Општине наставе са реализацијом планираних мера и задатака, и да у плановима за предстојећу зимску сезону размотре и могућнпост превоза и допремања повређених лица из свих делова општине, односно допремање хране и лекова до угроженох домаћинстава, као и збрињавање угрожених лица у време ниских температура, као и Закључак да надлежне службе Општине до краја 2022. године ажурирају податке о материјалним ресурсима за заштиту и спасавање којима располажу субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање на подручју општине и да о томе извести Штаб на наредној седници.

Leave a Reply

Your email address will not be published.