ОДРЖАНА СТО ТРИДЕСЕТ ОСМА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данас је одржана седница Општинског већа на којој је Донета Одлука о распоређивању средстава буџета Општине за финансирање и суфинансирање програма у приоритетним  областима од јавног значаја, донето је решење о именовању комисије, и Одлука о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета Општине Смедеревска Паланка за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за  финансирање пројеката од јавног интереса које рализују удружења за 2022. годину. На седници је још донет предлог Локалног акционог плана запошљавања за 2022. годину као и  решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Leave a Reply

Your email address will not be published.