ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Данас је одржана четврта седница Скупштине општине Смедеревска Паланка на којој је донето решење о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије у сталном саставу. Одборници су усвојили годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Смедеревска Паланка за 2022. годину. На данашњој седници константован је престанак мандата одборници Социјалистичке партије Србије, Марији Зековић јер је недавно именована за помоћника председника општине.

Leave a Reply

Your email address will not be published.