ОПШТИНА ПАЛАНКА И НСЗ РАСПИСАЛИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

Општина Смедеревска Паланка и Национална служба за запошљавање филијала Смедерево, расписали су Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2022. години.
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на
евиденцији Националне службе за запошљавање-филијала Смедерево-
Испостава Смедеревска Паланка (у даљем тексту: Национална служба) и имају
завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика
предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива
у њему радни однос на територији општине Смедеревска Паланка .
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези
је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за
обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања
обављања делатности
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених,
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више
незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000,00
динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе
са инвалидитетом.
Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног позива за незапослено лице. Више на линку:

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-konkursi–smederevska-palanka/8969

Leave a Reply

Your email address will not be published.