О Д Л У К У о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка је на седници одржаној 18.августа 2021.године, донело Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Смедеревска Паланка.

 

 На основу члана 63. Статута Општине Смедеревска Паланка („Међуопштински службени лист“, бр.9/19), члана 20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова („Међуопштински службени лист општине Велика Плана и Смедеревска Паланка“, бр. бр.23/2021), и на основу Предлога коначне Одлуке о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Смедеревска Паланка бр.312-416/2021-02/1 од 16.08.2021.године који је сачинила Комисија за реализацију мера енергетске санације

 

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка је на седници одржаној 18.августа 2021.године, донело

 

                                                                                    О Д Л У К У

о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Смедеревска Паланка

 

I

Врши се избор  следећих привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Смедеревска Паланка:

 

За Меру 1. Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима.

 

1.ЕУРО ПВЦ д.о.о., ул.Железничка бб, Рашка; бр.пријаве 312-361/2021-02/1 од 26.07.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по метру квадратном Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 8.715 1.760 10.475
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 14.850 1.760 16.610
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 22.680 1.760 24.440
Рок важења цена: 120 дана      

 

Уз наведени образац привредни субјект је упутио и ценовник других услуга које пружа:

Димензије Цена по комаду Цена уградње по комаду Збир
Јед. ПВЦ 60х60 4.720 1.760 6.480
Јед. ПВЦ 80х100 7.330 1.760 9.090
Јед. ПВЦ 100х100 8.720 1.760 10.480
Јед. ПВЦ 100х120 9.950 1.760 11.710
Двок ПВЦ 120х100 12.160 1.760 13.920
Двок ПВЦ 120х120 13.350 1.760 15.110
Двок ПВЦ 140х120 14.420 1.760 16.180
Јед.бал.ПВЦ 80х200 11.970 1.760 13.730
Двок.бал. ПВЦ 140х210 22.680 2.950 25.630
Ула ПВЦ 100х210 22.680 1.760 24.440
Ула ПВЦ 140х210 35.280 2.950 38.230

 

 

2.Друштво за производњу ПВЦ профила и столарије, грађевинарство и промет робом „ВУЈИЋ ИНВЕСТ“ д.о.о, Ваљево, ул. Алексе Дундића 61/1, бр.пријаве 312-362/2021-02/1 од 26.07.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по метру квадратном Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 12.240 1.360 13.600
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 12.582 1.398 13.980
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 17.820 1.980 19.800
Рок важења цена: 150 дана      

 

3.Срба Ђуричић ПР, Радња за производњу и монтажу ПВЦ столарије „НИКАЛ-ПЛУС“, Смедеревска Паланка, ул.Мајора Гавриловића бб, бр.пријаве 312-366/2021-02/1 од 29.07.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по метру квадратном Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 11.500 2.000 13.500
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 11.500 2.000 13.500
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 17.000 3.000 19.000
Рок важења цена: 120 дана      

 

4.Дејан Калањ ПР, Производња столарије “ТРИАЛ-ПЛАСТ“, Смедеревска Паланка, ул.Првог Српског устанка бр.200, бр.пријаве 312-372/2021-02/1 од 30.07.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по метру квадратном Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 11.000 2.900 13.900
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 15.500 3.500 19.000
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 24.500 3.500 28.000
Рок важења цена: 120 дана      

 

5.Бобан Јелић ПР, Производња грађевинске столарије “ЈЕЛИЋ-ПЛАСТ“, Смедеревска Паланка,  ул.Вељка Влаховића бр.9, бр.пријаве 312-371/2021-02/1 од 30.07.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по метру квадратном Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 11.200 1.500 12.700
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 11.941 1.500 13.441
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 17.860 1.500 19.360
Рок важења цена: 130 дана      

 

6.Дејан Живковић ПР, СЗТР Инсталмонт, Смедеревска Паланка, ул.Брегалничка бр.81/2, бр.пријаве 312-370/2021-02/1 од 30.07.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по метру квадратном Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 13.000 1.000 14.000
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 22.000 1.500 23.500
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 40.000 2.000 42.000
Рок важења цена: 120 дана      

 

7.“БИЗНИС АЛУ ТИМ“ доо, Смедеревска Паланка, ул. Живадина Вулићевића 8/А, бр.пријаве 312-369/2021-02/1 од 30.07.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по метру квадратном Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 11.400 1.800 13.200
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 11.941 1.800 13.741
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 17.860 1.800 19.660
Рок важења цена: 120 дана      

 

8.Немања Милановић ПР, Занатска радња „СТИЛ-СТОЛАРИЈА“, Младеновац, Краља Петра Првог бр.72, бр.пријаве 312-368/2021-02/1 од 30.07.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по позицији Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 11.000 800 11.800
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 11.000 800 19.280
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 14.500 800 31.250
Рок важења цена: 150 дана      

 

  1. 9. „СТОЛАРИЈА ШЕПШИНАЦ“ доо, Селевац, Смедеревска Паланка, бр.пријаве 312-373/2021-02/1 од 02.08.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по позицији Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 18.000 4.000 22.000
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 20.000 4.000 24.000
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 45.000 6.000 51.000
Рок важења цена: 120 дана      

 

  1. 10. Привредно друштво за грађевинарство РД „ИНЖЕЊЕРИНГ ДВА“доо, Београд,

бр.пријаве 312-374/2021-02/1 од 02.08.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по позицији Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 9.772 4.187 13.959
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 16.339 7.003 23.342
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 27.122 14.604 41.726
Рок важења цена: 6 месеци      

 

11.Александар Весић ПР, Радња за производњу алу и пвц столарије и трговину ВЕСИЋ, Велика Плана, ул.Боре Станковића бр.8, бр.пријаве 312-378/2021-02/1 од 03.08.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по позицији Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 12.000 1.900 13.900
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 20.160 1.900 22.060
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 23.600 2.300 25.900
Рок важења цена: 120 месеци      

 

12.Предузеће за производњу и трговину „ИДЕАЛ ПЛАСТ“ доо, Глибовац, Смедеревска Паланка, бр.пријаве 312-376/2021-02/1 од 03.08.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по позицији Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 12.000 5.000 17.000
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 12.000 5.000 17.000
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 16.800 7.200 24.000
Рок важења цена: 120 месеци      

 

13.Друштво за трговину, туризам и услуге „INVESTMENT PROJECT GROUP“ доо, Београд, Нови Београд, ул. Антифашистичке борбе 2А, бр.пријаве 312-377/2021-02/1 од 03.08.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по позицији Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 9.000 1.500 10.500
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 15.000 2.640 17.640
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 30.000 7.800 37.800
Рок важења цена: 120 месеци      

 

14.Драган Стевановић ПР, Радња за уградњу столарије „ИНБУС БГ“, Смедеревска Паланка, Веселина Маричића бр.3, бр.пријаве 312-383/2021-02/1 од 03.08.2021.године који је дао следећу понуду:

 

Назив производа Цена материјала по метру квадратном Цена уградње по позицији Укупна цена по метру квадратном
Једнокрилни ПВЦ прозор 1000х1000мм 14.000 / 14.000
Двокрилни ПВЦ прозор 1200х1400мм 23.500 / 23.500
Улазна ПВЦ врата једнокрилна 1000х2100мм 40.000 / 40.000
Рок важења цена: 10.12.2021.године      

 

 

II

 

Општина Смедеревска Паланка ће са изабраним привредним субјектима закључити уговоре којима ће се регулисати ближа права и обавезе.

 

III

 

Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине Смедеревска Паланка

 

Број:312-426/2021-02/1

У Смедеревској Паланци, 18.августа 2021.године

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                    Општинског већа

                                                                                      Општине Смедеревска Паланка

                                                                                                        Никола Вучен

   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.