ПАКЕТИ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ЗА ДЕЦУ ИЗ РОМСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Локална самоуправа, у сардањи са мобилним тимом за инклузију Рома, у оквиру  оперативног плана за 2020/21 годину, обезбедила је 250 пакета школског прибора за ученике који живе на маргини друштва. Председник општине, Никола Вучен данас је уручио пакете ученицима и истакао да општина Паланка у сарадњи са оперативним тимом ради активно на унапређењу друштвеног и социјалног положаја Рома и Ромкиња.

-Ромске породице углавном живе у тешкој материјалној  ситуацији, па је то додатни разлог  осипања деце из образовног система. Постоје разни облици подршке ученицима који живе на маргини друштва на нивоу наше општине. Ово је пета година за редоим како обезбеђујемо школски прибор, превоз ученика, бесплатне ужине и друге вртсе материјалне подршке, јер се то показало да доприноси смањењу осипања. Бесплатне уџбенике сваке године обезбеђује држава и Министасртво просвете, рекао је Вучен.  

Он је такође истакао да основни циљеви локалне самоуправе  да деца из ромских заједница имају од рођења једнаке шансе за рани развој и учење, квалитетно основно и средње образовање, делотворне и ефикасне механизме за препознавање различитих облика дискриминације,  квалитетно образовање за младе и одрасле припаднике ромских заједница који нису завршили школовање, а како би им се омогућило стицање квалификација за рад.    

Leave a Reply

Your email address will not be published.