ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА ГЛАСАЈУ ЗА ПРОМЕНУ УСТАВА 16. ЈАНУАРА

Министарство правде Владе Републике Србије саопштило је да ће се грађани Србије на референдуму 16. јануара изјашњавати о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе, и то тиме што ће заокруживањем „да“ или „не“ одговорити на једно питање: ,,Да ли сте за потврђивање Акта о промени Устава Републике Србије?“.

Промене Устава примарно имају за циљ повећање правне сигурности грађана Србије. Само независно судство и самостално јавно тужилаштво гарантују грађанима адекватно остваривање и заштиту права у судским поступцима.

Поред тога, ове промене имају за циљ и успостављање бољег система предлагања, премештаја и престанка судијске и јавнотужилачке функције.

Њихово спровођење обезбедиће да улазак у правосуђе буде заснован на објективним критеријумима вредновања и правичним процедурама избора.

Наиме, судије ће бирати независно тело састављено од судија и истакнутих правника из редова врхунских стручњака, универзитетских професора, доктора правних наука.

У избору судија, председника судова и јавних тужилаца биће искључено учешће политике, што ће омогућити већу независност судија и већу самосталност јавних тужилаца, као и њихову већу одговорност.

Тиме се постиже висок ниво њиховог легитимитета, који долази из струке.

Истовремено, промене Устава, које гарантују сталност судијске и јавнотужилачке функције и укидају избор судија и јавних тужилаца на тзв. пробни мандат од три године, допринеће стабилизацији судства и јавног тужилаштва.

Поменутим решењима јача се владавина права, која се, између осталог, остварује кроз независност судија и самосталност јавних тужилаца, и стварају се услови за бољу и ефикаснију заштиту људских права.

Повећање правне сигурности, које ће уставним променама бити остварено, утицаће и на прилив страних инвестиција и водиће ка повећању стандарда грађана и економском напретку Србије.

Министарка Маја Поповић позива грађане да у недељу, 16. јануара, изађу на референдум и дају подршку уставним променама, јачању владавине права, независности судства и самосталности јавног тужилаштва.

Само непристрасно, стручно, одговорно и ефикасно правосуђе моћи ће најбоље да штити њихова уставом зајемчена људска права и слободе и да суди правично и у разумном року. Само у такво правосуђе ће грађани имати поверења, поручила је она.

Leave a Reply

Your email address will not be published.