ПОЧЕЛА ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2030. ГОДИНЕ

Данас је одржан први састанак координационог тима за израду Плана развоја општине Смедеревска Паланка  за период од 2023-2030. године.

План развоја јединице локалне самоуправе је документ развојног планирања,  и као такав представља документ највишег значаја за општину. Реализује се кроз програм EU EXCHANGE 6, који финансира Европска унија у координацији са Министартвом финасија и републичким секретаријатом за јавне политике СКГО.

На данашњем састанку постигнути су први кораци за израду плана развоја, анализа заинтересованих страна као и анализа стратегије одрживог развоја за помеути период. Координатор пројекта је Александар Јовановић, у име СКГО, а чланови су заменица председника општине, Ђурђина Младеновић, начелник финасија, Милан Тркља, начелница одељења за локални економски развој, Мима Благојевић са сарадницима, начелница одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове, Јована Пантелејић и начелних одељења за друштвене делатности, Горан Нешић.

Leave a Reply

Your email address will not be published.