ПОЧЕЛА ИСПЛАТА ОПШТИНСКИХ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Општина Смедеревска Паланка је почела са исплатом регреса за приплодни материјал (вештачко осемењавање) и подстицаја за набавку опреме и механизације за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2023-ој години. Исплата се врши на основу решења Општинског Већа Општине Смедеревска Паланка на наменске рачуне корисника који су остварили право на субвенције кроз Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурално развоја за Смедеревску Паланку, који је усвојен по смерницама Министарства Пољопривреде. Након више деценија Општина Смедеревска Паланка је у буџет уврстила подстицаје субвенције за пољопривредна газдинства. Укупан износ опредељених средстава је за 2023. годину износио 3.500.000,00 динара за набавку опреме и механизације за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и 1.000.000,00 за регрес за приплодни материјал. Овим подстицајима Општина Смедеревска Паланка настоји да унапреди сточарску производњу у општини, што ће се наставити као пракса и у 2024. буџетској години.

Leave a Reply

Your email address will not be published.