ПОЧЕЛА ПРИЈАВА ЗА ПОМОЋ ДРЖАВЕ ЗА МЛАДЕ ОД 16 ДО 29 ГОДИНА

Пријаве за помоћ државе за младе од 16 до 29 година у износу од по 5.000 динара почелеле су данас и трајаће до 15. децембра.
Услов за добијање помоћи је да млади имају од навршених 16 до навршених 29 година на дан 20. новембра 2022. године, односно када је ступио на снагу Закон о привременом регистру држављана Републике Србије, да су држављани Србије и да имају пребивалиште на њеној територији.
На порталу Управе за трезор потребно је унети своје личне податке https://idp.trezor.gov.rs/prijava (ЈМБГ, број личне карте и име банке), и након тога биће заведена пријава, чији ће статус ту моћи и да се провери.
Да би добили новац, потребно је да се сви млади пријаве, без обзира на то да ли су се раније пријављивали за помоћ коју је држава давала, и да у тренутку пријаве имају важећу личну карту.
Примаоцима новчане социјалне помоћи и лицима у Заводу за извршење кривичних санкција новац ће бити уплаћен без подношења пријаве, дакле аутоматски, наводи се у саопштењу.

Leave a Reply

Your email address will not be published.