ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

На седници Општинског већа усвојен је Правилник о суфинасирању мера енергетске санације породичних кућа и станова којим су утврђени циљеви спровођења мера, ближи услови за расподелу и коришћење средстава, учесници у реализацији мера, начин учешћа и обезбеђивање финансијских средстава, начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних субјеката, начин и услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију као и праћење реализације и извештавања.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећање коришћења обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Смедеревска Паланка.

Средава за финансирање мера енергетске санације биће опредељена одлуком о буџету Општине Смедеревска Паланка за сваку буџетску годину у оквиру Програма 17 Енергетске ефикасности. Средства ће бити додељена на основу јавног позива за домаћинства највише у износу од 50% од вредности укупне инвестиције по појединачној пријаве. Укупна средства за финасирање унапређења енергетске ефикасности износе 20 милиона динара,  од чега је 10 милиона определила Општина Смедеревска Паланка и 10 милиона Министарство рударства и енергетике.   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.