ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

Општинско веће општине Смедеревска Паланка, на седници одржаној 8. октобра, донело је Одлуку о продужењу рока за подношење пријава по Јавном позиву за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији Општине.
Нови рок је 15. октобар.
У образложењу Општинског већа се наводи да је рок продужен због сложености поступка прибављања предмера и предрачуна радова од стране овлашњених привредних субјеката, како би што већи број грађана био у могућности да поднесе пријаву по Јавном позиву за суфинасирање енергетске ефикасности.

Leave a Reply

Your email address will not be published.