ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка донело је Одлуку да се продужава рок за подношење пријава по јавном конкурсу за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Смедеревска Паланка за 2022. годину. Рок за пријаву је продужен до 18. новембра.
Јавни позив је објављен на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине Смедеревска Паланка, http://www.smederevskapalanka.rs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.