ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

На основу Одлуке општинског већа општине Смедеревска Паланка продужен је рок за подношење пријаве по јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова, и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општинеза 2022. годину. Овом Одлуком рок за подношење пријава се продужава до 22. августа 2022. године, до 15 часова.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.