ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

На основу Одлуке Општинског већа продужава се рок за подношење пријава по јавном конкурсу за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Смедеревска Паланка за 2022. годину. Овом одлуком рок за подношење пријава, који је истиче 6. јуна 2022. године, продужава се и одређује нови рок подношења пријава до 14. јуна 2022. године, до 15 часова.

Leave a Reply

Your email address will not be published.