РАДИОНИЦА ДЕФИНИСАЊА ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉЕВА И МЕРА

Приоритетни циљеви представљају пројекције жељеног стања које доприносе остварењу визије а постижу се спровођењем мера односно групе мера, где се свака од мера везује за конкретан приоритетни циљ.
18. јануара 2023. године у просторијама Општинске управе одржана је радионица за дефинисање приоритетних циљева и мера по правцима развоја.
Представљањем резултата, дискусијом и закључним разматрањима, радионица је приведена крају.

Leave a Reply

Your email address will not be published.