РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПСТУПКУ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове Општинске управе огласлило је Рани јавни увид у поступку израде просторног плана општине Смедеревска Паланка. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 11. до 26. октобра 2022. године. Сва ближа обавештења заинтересована лица могу добити у току трајања раног јавног увида у просторијама општинеске упртаве, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Текстуални и графички прилози доступни су на званичној страници општине, www.smederevskapalanka.rs, и на огласној табли у згради општине на првом спрату. Предмет раног јавног увида је упознавање заинтересованих лица са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, могућим решењима за урбану обнову, као и очекиваним ефектима планирања. Заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије искључиво у писаној форми преко писарнице, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове, у току трајања раног јавног увида.

Leave a Reply

Your email address will not be published.