РАСПИСАН КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

На основу Одлуке Општинско веће  Општине Смедеревска Паланка расписан је Јавни позив за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Смедеревска Паланказа 2021. годину

Право учешћа  на конкурсу имају грађани који испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве власник породичнe кућe или станa на територији општине Смедеревска Паланка (према решењу за порез),
 • да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
  • доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
  • грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
  • грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
  • решење о озакоњењу
  • доказ да је започет процес легализације или укњижења

Право учешћа на јавном позиву немају:

 • власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства Општине за сличне активности и иста оправдали и
 • власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне оактивности одустали од спровођења активности.

Цео текст Јавног позива и пратећу документацију можете преузети на линку

Leave a Reply

Your email address will not be published.