РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

У оквиру спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Смедеревска Паланка, Општинско веће општине Смедеревска Паланка расписало је Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине.
Јавни позив се односи на мере замене спољних прозора и врата и других транспаретних елеменaта термичког омотача, постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача преме негрејаном простору, постављање тремичке изолације испод кровног покривача или таванице, замене постојећег грејача простора на чврсто гориво ефикаснијим или на био масу, уградње топлотних пумпи, замене постојеће или угрдању нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора и уградњу соларних панела и пратеће инсталације за производњу струје за сопствене потребе.
Комисија за реализацију мера претходно је донела Прву листу директних корисника, привредних субјеката, чије пријаве испуњавају услове прописане Јавним позивом.
Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљених извора енергије у домаћинствима на територији општине.

Leave a Reply

Your email address will not be published.