СВИ У ВРТИЋ-ВРТИЋ ЗА СВЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи Пројекат „Инклузивно предшколско образовање и васпитање“ у складу са потписаним Споразумом о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој. За спровођење пројекта Министарство додељује грант из Средстава ЕЦЕЦ. Пројекат се спроводи и у општини Смедеревска Паланка, и тим поводом одржан је састанак у ПУ „Чика ЈОва Змај“. Пројекат вредан 4.562.897,00 динара планиран је да траје 33 месеца.

Партнери на пројекту: Предшколска установа „Чика Јова Змај“, Центар за развој ромске заједнице „Амаро Дром“, Црвени крст, Центар за социјални рад.

Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Инклузивно предшколско васпитање и образовање” се реализује уз подршку Светске банке ради унапређивања доступности, квалитета и услова предшколског васпитања и образовања за свако дете од његовог рођења до 5,5 година.
Пројекат ће унапредити координацију и сарадњу релевантних актера у пружању свеобухватних и висококвалитетних услуга предшколског васпитања и образовања које ће посебну подршку пружити стварању бољих услова за рани развој деце из друштвено осетљивих група.


Циљ пројекта је унапређење доступности, квалитета и једнакости предшколског васпитања и образовања за свако дете од његовог рођења до 5,5 година, као и унапређење координације и сарадње између релевантних актера у пружању холистичких и висококвалитетних услуга предшколског васпитања и образовања са акцентом на децу из друштвено осетљивих група.

Потпуно реновиран и опремљен нови простор за отварање васпитне групе, ће бити у три вртића и то Петар Пан, Плави чуперак и вртић у Церовцу.
У циљу остваривања добробити за дете и холистичког приступа дечијем развоју, као и успостављању сарадње са породицама деце неопходно је партнерство између различитих институција. Сви партнери реализују своје планиране активности које заједно омогућавају повећање обухвата деце из друштвено осетљивих група, као и већу доступност квалитетног предшколског образовања и васпитања.

Подршка спровођењу овог пројекта обезбеђена је из средстава гранта додељеног у оквиру пројекта ЕЦЕЦ посредством Владе Републике Србије, а из средстава зајма Светске банке. Овде изнета мишљења одражавају ставове аутора и не представљају нужно ставове Министарства просвете, науке и технолошког развоја или светске банке.

Leave a Reply

Your email address will not be published.