СТРУЧНА ЕДУКАЦИЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

У Смедеревској Паланци одржана је прва обука стручног усавршавања запослених у општинској управи под називом „Писана и електронска комуникација у администрацији“. Једнодневну стручну едукацију данас је пратило 35 службеника општинске управе, а обуку је реализовала Тијана Глушица, акредитовани предавач националне академије запослена у Министраству културе. Након обуке спроведен је тест знања, а полазници који су успешно положили тест добиће сертификат.
Стручно усавершавање запослених у јединицама локалне самоуправе спроводи се по посебном програму за 2021. годину. Начелница Општинске управе, Гордана Костић са својим тимом, претходно је донела посебан програм на који је дато позитивно мишљење од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу и Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе. Смедеревска Паланка је једна од првих општина у Србији у којој се спроводи едукација запослених.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.