ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Смедеревска Паланка, 9. септембар 2022.

Трећа седница Скупштине општине Смедеревска Паланка у актуелном сазиву започела је потврђивањем мандата нових одборника.

Након тога, одборници су донели Одлуку о локалном омбудсману – којом се установљује ова институција на подручју општине Смедеревска Паланка.

Локални омбудсман треба да у складу са Законом контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа Општинске управе, као и установа, предузећа, органа и организација јавних служби – чији је оснивач Општина, односно штити право грађана на локалну самоуправу.

Осим Одлуке о изменама и допунама одлуке о Општинској управи Општине Смедеревска Паланка, донета је и Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације за Смедеревску Паланку, а на основу размотрених приговора корисника простора, у вези са границом грађевинског подручја, трасе појединих саобраћајница, положаја грађевинске линије, правила грађења – пре свега у вези са подручјем обухвата ПДР Језеро Кудреч, ПДР дела Бањског подручја Шума Микуља, ПДР Бање Паланачки кисељак, и ПДР Постројења за пречишћавање отпадних вода у Смедеревској Паланци.

Једна од важнијих тачака била је и Одлука о реализацији буџета Општине Смедеревска Паланка у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите, које се финасирају из средстава наменског трансфера за 2022. годину – а које ће бити утрошена за спровођење услуге социјалне заштите – Лични пратилац детета.

Према одлуци одборника, фискултурна сала ОШ „Вук Караџић“ даје се на коришћење без накнаде Установи Културни центар, с тим што ће корисник у овом простору спроводити активности у скалду са постојећим уговором, ван наставе физичког васпитања у овој школи.

На седници Скупштине општине донета је и одлука о финансирању ангажовања наставника разредне наставе за обављање образовно-васпитиног рада у продуженом боравку у основним школама „Вук Караџић“, „Никола Тесла“ (Голобок), и „Станоје Главаш“ (Глибовац).

Одборници су усвојили Извештај о извршењу буџета Општинске управе Општине Смедеревска Паланка за 2021. годину, и Извештај о раду Општинске управе за прошлу годину.

У другом делу седнице одборници су донели решења о разрешењу и именовању школских одбора основних и средњих школа на подручју Општине.

Leave a Reply

Your email address will not be published.