УПУТСТВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА КОВИД-19 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији, као и кретање епидемије у другим Европским земљама, а у вези са појавом и трансмисијом делта и омикрон варијанте вируса SARS-CoV-2, обухват вакцинацијом, очекиване ефекте новог таласа на капацитете здравственог система и друшто у целини, дајемо следеће предлоге измена Прилога 7. Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији

 1. Мера карантина у кућним условима за све идентификоване блиске контакте COVID-19 случајева спроводи се у трајању од 10 календарских дана од момента последњег контакта.
  − Након истека 10 дана, уколико у том периоду није дошло до појаве симптома и знакова болести, карантин се прекида без тестирања.
  − Датум последње изложености, односно последњег контакта са COVID-19 случајем је нулти дан.
  − Карантин се може прекинути након 7. (седмог) дана уз негативан резултат PCR теста урађеног о сопственом трошку. Узорак за PCR тест се може узети најраније 6. (шестог) дана од почетка карантина.
  − Сви контакти којима је прописана мера карантина су у обавези да се до истека 14 дана од дана последњег контакта са COVID-19 случајем строго придржавају прописаних мера личне заштите (ношење заштитне маске увек кад се у затвореном простору борави са другим особама у истој просторији, као и на отвореном уколико се не може одржавати
  одстојање од најмање два метра од других особа, прање и дезинфекција руку, избегавање окупљања у затвореном и на отвореном простору).
 2. Од мере карантина након блиског контакта са COVID-19 случајем су изузете све особе које испуњавају најмање један од следећих критеријума:
 3. − доказ о примљеној другој, односно трећој дози вакцине против заразне болести COVID-19 којим се потврђује да вакцинација није старија од 210 дана од последње дозе вакцине,
 4. − доказ о прележаној заразној болести COVID-19 у виду позитивног REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не млађег од 14 и не старијег од 210 дана од дана узорковања. Уколико је тест за детекцију антигена SARSCoV-2 урађен у лабораторији у приватној својини, односно није уписан у информациони систем covid.rs уз резултат теста се мора поседовати извештај лекара из ковид амбуланте или извештај о хоспитализацији (отпусна листа) у којима се потврђује дијагноза болести COVID-19 у периоду када је извршено тестирање, ради прихватања доказа за потребе ослобађања од обавезе карантина/карантина у кућним условима.
 5. − позитиван резултат серолошког тестирања на SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) урађен у некој од лабораторија у јавном власништву, не старији од 90 дана од дана узорковања.
 6. − Особе које су изузете од мере карантина из горе наведених разлога су у обавези да се до истека 14 дана од дана последњег контакта са COVID-19 случајем строго придржавају прописаних мера личне заштите (ношење заштитне маске увек кад се у затвореном простору борави са другим особама у истој просторији, као и на отвореном уколико се не
 7. може одржавати одстојање од најмање два метра од других особа, прање и дезинфекција руку, избегавање окупљања у затвореном и на отвореном простору).

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др Милан Јовановић Батут”
Др Суботића 5, 11000 Београд, Србија

Leave a Reply

Your email address will not be published.