УСВОЈЕНА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА ЗА БРЗО РЕАГОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

На данашњој седници Скупштине општине усвојени су Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања општине Смедеревска Паланка – тако да је наша општина једина у Подунавском управном округу која има комплетирану планску документацију из ове области.
Такође, наша општина ће, захваљујући томе, међу првима у Србији потпуно оспособити софтверску апликацију за интегрисано управљање ванредним ситуацијама (DRIS), према новој методологији. Оспособљена су и лица, радници Општинске управе, која ће радити на перманентном уношењу нових података у ову апликацију, а која су прошла обуку коју је организовао Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије, и Развојно иновациони систем из Београда.
Поменути документи, и Систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама омогућују брзо реаговање у случају наступања потецијално опасних метеоролошких појава и еколошких инцидената.
Израда Процене ризика и Плана заштите и спасавања, које по закону морају да ураде сертиофиковани правни субјекти, наша општина је обезбедила потпуно бесплатно, захваљујући томе што је председник општине, Никола Вучен, потписао споразум са Канцеларијом за спровођење јавних улагања, чиме је Општина приступила пилот програму, и тако прибавила сертификована планска документа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.