ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

У оквиру реализације Одлуке о финансијској подршци енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Смедеревска Паланка , а у складу са чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације , општина Смедеревска Паланка расписује  Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Одлуком, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Смедеревска Паланка. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима на територији општине Смедеревска Паланка.

Текст Јавног позива и формуларе за попуњавање можете преузети у делу ОГЛАСИ на званичном сајту општине.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.