ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

Општина Смедеревска Паланка и Национална служба за запишљавање филијала Смедерево расписали су Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у 2023. години. Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-филијала Смедерево-Испостава Смедеревска Паланка и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос на територији општине Смедеревска Паланка.
Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна помоћ. Јавни позив је отворен до 30. јуна 2023. године. Више информација на линку https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-konkursi–smedrevska-palanka/10273.

Leave a Reply

Your email address will not be published.