JАВНИ ПОЗИВ ПРИВРЕДНИЦИМА – ФИРМАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ

Председник Општине, Никола Вучен позвао је привреднике из општине Смедеревска Паланка да се јаве на Јавни позив  за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергестске санације у домаћинствима на територији наше Општине. 

-Општина Смедерецска Паланка је расписала јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергестске санације у домаћинствима на територији наше Општине. Овим путем позивамо све привредне субјекте који се баве овом делатношћу, а тиче се замене ( набавка са уградњом) спољних прозора и врата, на породичним кућама и становима, са пратећим грађевиским радовима. На овом јавном конкурсу могу учествовати сви привредни субјекти са територије Општине Смедервска Паланка који испуњавају наведене услове. Јавни позив је расписан и траје до 3.августа 2021 гидине. Након тога крећемо у даљу реализацију овог пројекта. Оно што је важно да ће наши суграђани моћи да бирају извођача радова и да нико од привредних субјеката неће бити привилегован од стране локалне самоуправе, већ ће грађани о томе одлучивати по принципу- ко да бољу понуду или боље услове у спровођењу овог поступка и уградње, навео је Вучен у свом обраћању.

Услови које правни субјекти треба да испуне су следећи:
– да су уписани у регистар АПР -а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве.
– да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације
– да имају атесте за материјале и просизводе.

Leave a Reply

Your email address will not be published.