ДЕМАНТИ ПОВОДОМ ТЕКСТА ОБЈАВЉЕНОГ НА ПОРТАЛУ NOVA.RS ГДЕ СУ ДИРЕКТНО ПРОЗВАНИ МИНИСТАР НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ И ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Председник општине Никола Вучен упутио је деманти поводом чланка који је објављен на порталу Nova.rs где су директно прозвани министар Никола Селаковић и Општина Смедеревска Паланка.

Поводом чланка који је објављен на порталу Nova.rs о додељивању станова избеглим и прогнаним лицима из БиХ и Хрватске у Смедеревској Паланци, а који су саграђени у оквиру пројекта Регионалног стамбеног програма чији је највећи донатор ЕУ, изнете су неистине и гнусне инсинуације. Наиме, у тексту директно су прозвани тадашњи министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције , Никола Селаковић и Општина Смедеревска Паланка, а осим тога тенденциозно је потенциран нетачан податак да породице којима су додељени новоизграђени станови у децембру прошле године, у њима живе нелегално и да ће бити исељени јер уговоре о откупу још нису добили.
Ово није први пут да се на поменутом порталу и телевизији Нова С могу чути и прочитати неистините и карикиране „вести“ које су испод сваког нивоа доброг укуса и професионалне одговорности, а које се могу протумачити искључиво као злонамерне. У тексту који је објављен на порталу Nova.rs говори се о избеглим лицима која су деценијама чекала на стамбено збрињавање и која су прошла велике потешкоће, преживела рат, поједини и активно учествовали и постали ратни инвалиди, људима који су остали без игде ичега.
Разумемо потребу да се Nova.rs као тајкунски медиј бави сензационалистичким темама, злонамерном пропагандом и обмањивањем јавности, користећи се манипулацијама, како би добили на гледаности, али уносити панику и лажи о збрињавању породица које је задесила катастрофа и које су коначно добиле кров над главом, је слика и прилика као функционишу медији којима част и истина нису на првом месту.
За разлику од инсинуација и сензационализма, ми овом приликом наводимо само чињенице:

Општина Смедеревска Паланка, Јединица за управљање пројектима д.о.о
Београд и Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије
закључили су јуна месеца 2019 године Уговор у циљу реализације
Регионалног стамбеног програма-Стамбени програм у Републици Србији.
Обавезе Општине дефинисане су чланом 5. Овог Уговора и то.
– Обезбеђивање и инфраструктурно опремање грађевинског земљишта у јавној
својини ради изградње стамбеног објекта
– Прибављање правно-техничке документације потребне за спровођење
поступка израде техничке документације и изградњу стамбених објеката
– Благовремено обезбеђивање и финансирање свих потребних дозвола и
сагласности, дозвола и услова јавних комуналних предузећа и других
органа ради добијања локацијских услова, грађевинске дозволе и осталог
све до употребне дозволе (вода, канализација, струја, гас, телефонски
прикључак, сагласност Ватрогасне службe и полиције,Јавних склоништа,
Војске Србије и др.)
– Обезбеђивање услова за израду и израду урбанистичког пројекта
– Учествовање у поступцима јавних набавки
– Формирање комисије за избор корисника будућих стамбених јединица и
расписивање јавног позива за избор корисника
– Обезбеђивање и финансирање свих градилишних прикључака пре почетка
изградње
– Да о свом трошку изврши припремне радове на грађевинској парцели
(обележавање,припрема терена,уклањање постојећих објеката,остатака
објеката,дрвећа, растиња,измештање постојећих инсталација и све остало)
– Да финансира сву неопходну инфраструктуру и прикључење стамбеног
објекта на електромрежу, водовод, канализацију, гас,телефон и све
остало,
– Да прикључи објекат на спољну инфраструктуру и прикључне саобраћајнице
– Да укњижи изграђени објекат и посебне делове објекта у надлежном
катастру непокретности и др.

Општина Смедеревска Паланка је ,и поред финансијких тешкоћа изазваних
пре свега наслеђеним дуговањима и пандемијом корона вируса, успела да
изврши све обавезе које је Уговором прихватила.

Посебно треба нагласити да је Општина била у непосредном и непрекидном
контакту са извођачем радова (што није у надлежности Општине) како у
току изградње објекта тако и након његовог завршетка и усељења
корисника. Наиме представници Општине су реаговали на сваки позив
корисника и у сарадњи са одговарајућим јавним предузећима отклањали
недостатке што је добро познато и подносиоцима представке и ЈУП-у који
нас је у једном моменту упозорио да не реагујемо код извођача радова
и да то није наша надлежност. С обзиром на то да је објекат још у гарантном року, неправилности и недостаци отклањају се у ходу. Такође треба напоменути да велику захвалност Општина дугује тадашњем министру спољних послова и председнику Комисије за координацију процеса трајне интеграције , Николи Селаковићу који је несебично помогао развоју и напредку општине Смедеревска Паланка као и изградњи стамбеног објекта за избегла и прогнана лица.

Након завршетка објекта са изабраним корисницима закључени су уговори о
закупу. Након закључења уговора корисници су се појавили са информацијом да су им велики рачуни за утрошак ел. енергије (ЕПС није у надлежности лок. самоуправе) и да не могу да поднесу тај издатак па је Општина прихватила да плати из буџета, што је и учињено.

У међувремену извршен је укњижба како објекта тако и посебних делова,
односно станова и приступило се утврђивању цене откупа у складу са
одредбама Закона о избеглицама.
Износ откупне цене је усаглашен и потврђен од стране представника
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије након чега је
општински правобранилац доставио Скупштини општине предлог за отуђење
непокретности из јавне својине а у корист корисника
који су поднели захтеве за откуп.

Наведени предлог ће бити разматран и усвојен на првој наредној седници
Скупштине општине после чега ће бити закључени уговори о откупу.

Са свим наведеним чињеницама упознати су корисници предметних станова а нарочито подносиоци представке којима је то лично саопштено и при чему
се Игор Алексић и сагласио са износом који је утврђен за његов стан
истичући да ће да уплати цео износ одједном. Од његовог последњег доласка
код представника Општине се ништа није променило па је потпуно нејасно
из ког разлога износи нетачне чињенице и неосноване страхове.

Leave a Reply

Your email address will not be published.