Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка за период од 2019. до 2021.

На Седници одржаној 13.05.209. Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња усвојило је предлог Локалног акционог план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка за период од 2019. до 2021.Увид у Локални акциони план може се поред сајта општине извршити и на Огласној табли Општинске управе општине Смедеревска Паланка и у канцеларији бр. 217.

Такође обавештавамо јавност да ће са јавна расправа Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка за период од 2019. до 2021 одржати у Малој сали СО у среду 15.05.2019.године са почетком у 11 часова.
Finalni nacrt LAP-a Smederevska Palanka
Коментари се могу послати до 21.05.2019. на predsednistvo@smederevskapalanka.rs
Obrazac za komentare LAP