ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данас је одржана сто тридесет пета седница Општинског већа на којој је донета Одлука о расписивању јавног позива за остваривање права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника. На седници је утврђен предлог Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Смедеревска Паланка за 2022. и 2023. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења, предлог Одлуке о финансирању наставника разредне наставе ангажованог за обављање образовно-васпитног рада у продуженом боравку ученикау ОШ „Никола Тесла“ у Голобоку за друго полугодиште ове школске године, као и предлог Решења о утврђивању економске цене Програма васпитања и образовања у ПУ „Чика Јова Змај“ за 2022. годину.

Чланови општинског већа разматрали су програме пословања ЈКП „Водовод“, ЈКП „Паланка“ и ЈП „Паланка развој“ за 2022. годину, као и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ за период 2022 – 2024. године. На седници већа донето је решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.   

Leave a Reply

Your email address will not be published.