ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Данас је одржана тридесет шеста седница Општинског већа Општине Смедеревска Паланка. На седници је донета Одлука о отуђењу непокретности из јавне својне, Одлука о измени Одлуке о образовању Мобилног тима за инклузију Рома, утврђен је Предлог Одлуке о установљавању манифестације у области културе „Културно лето“, Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о уређивању, одржавању гробаља и сахрањивању на територији општине.
Чланови већа такође су утврдили предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног музеја, предлог Одлуке о додели Светосавских награда просветним радницима, предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине и утврдили Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Смедеревска Палака за 2022. годину.
На тредесет шестој седници разматрани су и програми пословања ЈКП „Водовод“ и ЈП „Паланка развој“ за 2023. годину, као и ценовник сакупљања, одвоза и депоновања смећа „PWW“ ДОО Ниш, огранак Смедеревска Паланка. Чланови већа на данашњој седници разматрали су предлог мера за спречавање паркирања возила на тротоару у Шулејићевој улици, а донето је и решење о образовању комисије за утврђивање испуњености услова за остваривање права на вантелесну оплодњу.

Leave a Reply

Your email address will not be published.