Одржана 4. седница Привременог органа општине Смедеревска Паланка: Усвојен буџет за 2018. годину

20.12.2017. године- У малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка одржано је четврто по реду заседање Привременог органа општине Смедеревска Паланка. Седдницом је председавао Никола Вучен, а присутни су били и чланови: Иван Гајић, Миољуб Радовановић, Петар Јелић и Никола Грујић. Након усвојених измена и допуна дневног реда на коме је било четри тачке, Привремени орган Општине већином гласова од четри “за” усвојио је Одлуку о Буџету општине Смедеревска Паланка за 2018. годину.

Буџет за 2018. годину увећан је у односу на 2017. годину за око 10% и износи 1.198.958.271,00 динара, приходи из других извора и сопствени приходи планирани у износу од 22.806.900,00 динара и то заједно а буџетским приходима представља износ од 1.221.765.171,00 динара.

Поред Одлуке о Буџету, чланови Привременог органа усвојили су предлог Кадровског плана Општинске управе општине Смедеревска Паланка за 2018. годину, затим Одлуку о висини и начину расподеле средстава за новорођено прво дете у породици и дете прворођено у Новој години где је износ који родитељи добијају повећан са око 13.000 динара на 30.000 динара.

Као последњу тачку 4. по реду заседања Привремени орган општине Смедеревска Паланка усвојио је Правилник о измени Правилника о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације у делу катастарских општина Азања, Кусадак и Глибовац по коме је накнада за рад Комисије смањена за 50%.

У свом обраћању медијима и грађанима општине Смедеревска Паланка, председник Привременог органа Никола Вучен, истакао је да је Буџет општине Смедеревска Паланка за 2018. годину планиран на реалном основу и у складу са упутствима Министарства финансија Владе Републике Србије.

“Буџет је планиран на реалном основу и делом је развојни али и социјални. Планирали смо да средстава у износу од 69 и по милиона динара определимо за развој пољопривреде, уређење грађевинског земљишта у које спада изградња саобраћајне инфраструктуре, водоводних и канализационих линија и уређење јавних површина. Приоритети у првом кварталу 2018. године, што се тиче путне инфраструктуре су иградња пројектне документације и пута за ново гробље-Каменац, затим пројекат уређења улице Трг Хероја, Главашеве улице као и других регионалних саобраћајница у граду и локалних градских путева. Исто тако планирали смо да реализујемо обнављање сеоских путева, као и завршетак главног фекалног колектора до улице Мајора Гавриловића, као и приступање изради техничке документације за секундарну фекалну канализацију блок 1,2, 3 и радна зона Мајора Гавриловића”, истакао је Никола Вучен.

“Овим буџетом смо такође планирали средства за текуће поправке и одржавање у програму јавне расвете у износу од 3 милиона динара, које поддразумевају санирања и одржавања комплетне јавне расвете у граду и свим селима на територија наше општине”, рекао је председник Привременог органа опшштине Смедервска Паланка.

Заказана 4. седница Привременог органа општине Смедеревска Паланка

19.12.2017. године- Председник Привременог органа општине Смедеревска Паланка, Никола Вучен, заказао је четврту по реду седницу Привременог органа за среду, 20. децембар, у малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка са почетком у 12 часова. На дневном реду налазе се три тачке за разматрање и евентуално усвајање , а најважнија се односи на предлог Одлуке о Буџету општине Смедеревска Паланка за 2018. годину.

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог Одлуке о Буџету општине Смедеревска Паланка за 2018. годину

2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о висини и начину расподеле средстава за новорођено прво дете у породици и незапослене породиље

3.Предлог Правилника о измени Правилника о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације у делу катастарских општина Азања, Кусадак и Глибовац, општина Смедеревска Паланка

Јавна расправа о предлогу Одлуке о Буџету општине Смедеревска Паланка за 2018. годину

На основу чл.42. ст.4. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 ,103/15 и 99/16),
Општинска управа општине Смедеревска Паланка упознаје грађанство са предлогом Одлуке о Буџету општине Смедеревска Паланка за 2018. годину.
С тим у вези заинтересовани субјекти могу доћи на Јавну расправу која ће бити одржана у малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка дана 19.12.2017.године од 10 до 12 часова.

Предлог Одлуке о Буџету општине Смедеревска Паланка за 2018.годину

Одржана 2. седница Привременог органа општине Смедеревска Паланка: Усвојен Ребаланс буџета Општине за 2017. годину

13.12.2017. године- У малој сали СО Смедеревска Паланка одржано је друго по реду заседање Привременог органа општине Смедеревска Паланка. Седницом је председавао председник Привременог органа Општине, Никола Вучен, а присутни су били и чланови: Иван Гајић, Миољуб Радовановић, Петар Јелић и Никола Грујић. На дневном реду било је 27 тачака, а најважнија се односила на Ребаланс буџета општине Смедеревска Паланка за 2017. годину који је усвојен већином од укупно четри гласа.

Са наведеним изменама укупна средства из других извора и сопствена средства буџетских корисника сада су планирана у износу од 24.481.700,00 динара и заједно са средствима буџета од 1.069.007.051,00 динара буџет Општине Смедеревска Паланка по овом Ребалансу буџета за 2017. годину износи укупно 1.093.488.751,00 динара.

Чланови Привременог органа усвојили су предлог одлуке о измени Одлуке бр. 400-260/2017-02/2 од 07. јуна 2017. године који се односи на конверзију потраживања по основу уступљених прихода општине Смедеревска Паланка према Саобраћајном предузећу “Ласта” а.д.

Донета је одлука да Никола Вучен и Иван Гајић као чланови Привременог органа општине Смедеревска Паланка депоновањем потписа буду овлашћени за потписивање налога за исплату породиљских права, примања из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилнних инвалида рата као и пренос средства Предшколској установи “Чика Јова Змај” за припремни предшколски програм.

Привремени орган је донео Заључак о заузећу јавне површине у ул. Првог Српског устанка ради постављања тезги за продају Новогодишњих и Божићних поклона у периоду од 15.12.2017. - 07.01.2018. године у доњем делу пешачке зоне( од “Комерцијалне банке” до “Туриста”)

Дата је сагласност на измене и допуне Програма коришћења субвенција за ЈКП “Водовод”, ЈКП “Пијаце, зеленило и чистоћа”, ЈКП “Општинска гробља”, ЈП “Паланка”, ЈП “Паланка развој”, ГФК “Јасеница 1911” у ливидацији, из буџета општине Смедеревска Паланка за 2017. годину што је предвиђено Ребалансом који је усвојен на данашњој седници.

Такође, Привремени орган општине Смедеревска Паланка дао је сагласност на измене и допуне Финансијског плана ПУ “Чика Јова Змај”, затим на измене и допуне Плана и програма рада Општинске туристичке организације, Годишњег програма пословања Архива “Верослава Вељашевић”, измене и допуне Плана и програма пословања Установе Културни центар, Плана и програма рада Народног музеја, као и измене и допуне Финансијског плана Дома здравља у Смедеревској Паланци за 2017. годину.

Донето је Решење о престанку функције в.д. директора ЈКП “Пијаце, зеленило и чистоћа” Александра Јанчића а за новог в.д. директора овог Јавног предузећа именован је Бојан Бећић. Такође, мандат вршиоца дужности директора Центра за развој спорта и аматеризма у спорту Филипа Ефтоског продужен је на овом заседању.

Привремени орган општине Смедеревска Паланка разрешио је досадашњег председника Надзорног одбора ЈКП “Пијаце, зеленило и чистоћа” Емила Никодијевића као и члана Надзорног одбора Наташу Габријел (представнике Оснивача), а за новог председника именован је Предраг Прица док је члан Весна Сарић (представници Оснивача).

У изјави за медије председник Привременог органа општине Смедеревска Паланка, Никола Вучен, истакао је да је буџет за 2017. годину био реалан, не развојни али свакако реалан. Такође, он је нагласио да су у протеклих 10 година Јавне финансије биле тотално девастиране и да је најважније то да је сада успостављена текућа ликвидност.

„Овим данашњим Ребалансом после готово 10 година, сви директни и индиректни корисници примиће 12 плата у једној буџетској години,“ рекао је Никола Вучен.

У свом обраћању, председник Привременог органа општине Смедеревска Паланка, осврнуо се и на буџет за наредну 2018. годину који ће према његовим речима бити далеко бољи и реалнији, и у којем  ће бити предвиђена средства за инвестиције и путну инфраструктуру.

 

 

 

 

 

 

 

Заказана 2. седница Привременог органа општине Смедеревска Паланка

12.12.2017. године- Председник Привременог органа општине Смедеревска
Паланка, Никола Вучен, заказао је другу по реду седницу Привременог органа
за среду, 13. децембар, у малој сали Скупштине општине Смедеревска Паланка
са почетком у 12 часова. На дневном реду биће укупно 22. тачке за разматрање
и евентуално усвајање, а најважнија се односи на Ребаланс буџета Општине за
2017. годину.

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог Ребаланаса буџета општине Смедеревска Паланка за 2017. годину
2. Предлог Одлуке о измени Одлуке бр 400-260/2017- 02/2 од 07. јуна 2017.
године
3. Доношење одлуке о одређивању чланова Привременог органа који ће
депоновањем потписа бити овлашћени за потписивање налога за исплату
породиљских права, примања из области борачко-инвалидске заштите и
заштите цивилних инвалида рата и пренос средстава Предшколској установи
“Чика Јова Змај” за припремни предшколски програм
4. Доношење Закључка о заузећу јавне површине у ул. Првог Српског устанка
ради постављања тезги за продају Новогодишњих и Божићних поклона у
периоду од 15.12.2017. до 07.01.2018. године
5. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈКП “Водовод” из буџета општине Смедеревска
Паланка за 2017. годину
6. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈКП “Пијаце, зеленило и чистоћа” из буџета општине
Смедеревска Паланка за 2017. годину
7. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈКП “Општинска гробља” из буџета општине
Смедеревска Паланка за 2017. годину
8. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈП “Паланка” из буџета општине Смедеревска Паланка
за 2017. годину
9. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ЈП “Паланка развој” из буџета општине Смедеревска
Паланка за 2017. годину
10. Доношење решења о давању сагласности на измене и допуне Програма
коришћења субвенција ГФК “Јасеница 1911” из буџета општине Смедеревска
Паланка за 2017. годину
11. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Финансијског
плана Предшколске установе “Чика Јова Змај” у Смедеревској Паланци за 2017.
годину
12. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Плана и
програма рада Општинске туристичке организације Смедеревска Паланка за2017. годину
13. Доношење Решења о давању сагласности на измене Годишњег програма
пословања Архива "Верослава Вељашевић” у Смедеревској Паланци за 2017.
годину
14. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Плана и
програма пословања Установе Културни центар у Смедеревско Паланци за
2017. годину
15. Доношење Решења о давању сагласности на измене Програма рада
Библиотеке “Милутин Срећковић” у Смедеревској Паланци за 2017. годину
16. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Плана и
програма рада Народног музеја у Смедеревској Паланци за 2017. годину
17. Доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Финансијског
плана Дома здравља у Смедеревској Паланци за 207. годину
18. Доношење Решења о престанку функције в.д директора ЈКП “Пијаце,
зеленило и чистоћа” у Смедеревској Паланци и именовању в.д. директора ЈКП
“Пиујаце, зеленило и чистоћа” у Смедеревској Паланци
19. Доношење Решења о разрешењу председника и члана Надзорног одбора
ЈКП “Пијаце, зеленило и чистоћа” у Смедеревској Паланци (представника
Оснивача) и именовању председника и члана Надзорног одбора (представника
Оснивача)
20. Разматрање захтева Спасић Латинке из Смедеревске Паланке за
финансијску помоћ због штете нанете пожаром
21. Разматрање захтева Пауновић Миливоја и Јелене за финансијску помоћ за
лечење детета
22. Разматрање захтева Ђокић Сање из Смедеревске Паланке за финансијску
помоћ за куповину лаптопа за дете са посебним потребама

Реконструкција крова на згради МЗ “Центар”

11.12.2017.године- На згради у којој се налазе просторије Месне заједнице “Центар” у Смедеревској Паланци, почела је комплетна реконструкција крова. Вредност радова износи 434.700,00 динара и финансира се из буџета локалне самоуправе.

У оквиру санације крова биће замењени сви црепови као и летве на кровној конструкцији које су дотрајале. Кров овог објекта у коме се налазе просторије Месне заједнице “Центар” и Народне канцеларије прокишњавао је и због тога је било неопходно извршити комплетну санацију. Планирано је да радови буду завршени почетком следеће недеље.

Дневни боравак “Пуж” добио ново специјализовано комби возило

11.12.2017. године- На иницијативу руководства општине Смедеревска Паланка а захваљујући изузетној сарадњи са Министарством за рад, запошљавање борачка и социјална питања Дневни боравак за децу, омладину и одрасле са сметњама у развоју „Пуж“ добио је ново специјализовано комби возило намењено особама са инвалидитетом. Комби возило, које је у Смедеревску Паланку стигло 17. новембра 2017. године, купљено је наменским средствима која је Центар за социјални рад у Смедеревској Паланци добио из Буџета Републике Србије. На тај начин још више је унапређен рад Дневног боравка „Пуж“ који свакодневно збрињава 15 особа са посебним потребама.

Кључеве комби возила в.д. директору Центра за социјални рад, Добрили Живковић, свечано је уручио председник Привременог органа општине Смедеревска Паланка Никола Вучен, а примопредаји су присуствовали и чланови Привременог органа Иван Гајић и Миољуб Радовановић.

Обраћајући се медијима и запосленима у Дневном боравку “Пуж”, председник Привременог органа Општине Никола Вучен, истакао је да је веома захвалан Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и првенствено министру Ђорђевићу што су изашли у сусрет Центру за социјални раду у Смедеревској Паланци и обезбедили специјализовано возило које ће умногоме унапредити рад Дневног боравка “Пуж”.

Иначе, комби возило стигло је само неколико дана након што је 10. новембра 2017. године, Дневни боравак за децу, омладину и одрасле са сметњама у развоју „Пуж“ решењем Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања добио Лиценцу за рад. Наиме, ова установа, која је једина таквог типа на територији Округа, од 2002. године збрињава особе са посебним потребама без адекватне лиценце јер претходно руководство годинама уназад није нашло за сходно да обезбеди основне услове како би се особама са посебним потребама пружала адекватна помоћ у свакодневном животу и обављању активности.

Још једном, захваљујући успешној сарадњи општине Смедеревска Паланка и ресорног министарства, као и великом залагању челника локалне самоуправе Дневни боравак „Пуж“ сада испуњава услове и стандарде за пружање услуге дневног боравка за децу, младе и одрасле са интелектуалним потешкоћама.