ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа Општине Смедеревска Паланка, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове обавештава се јавност да је носилац пројекта „Telenor Common Operation“ – Огранак Београд,  поднео захтев  за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекат „Базне станице мобилне телефоније”   у улици Милана Благојевића Шпанца бр. 30А, Општина Смедеревска Паланка.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова.

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, може извршити увид у документацију и доставити мишљења о поднетом захтеву предметног пројекта на животну средину.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИ НЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и

стамбене послове

На основу члана 10. става 1. и 4. и члана 29. става 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

Смедеревска Паланка, 12.05.2020. године

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву Telenor Common Operation– Огранак Београд, за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Базне станице мобилне телефоније” на кп. бр. 5135 и 5136 КО Паланка I, у ул. Милана Благојевића Шпанца бр. 30А, Општина Смедеревска Паланка

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Telenor Common Operation– Огранак Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90. 11070 Нови Београд, поднео захтев под бр. 501-66/2020-XIII/3 од 24.04.2020. године Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА Базне станице мобилне телефоније” на кп. бр. 5135 и 5136 КО Паланка I, у ул. Милана Благојевића Шпанца бр. 30А, Општина Смедеревска Паланка

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и

стамбене послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова, а на основу члана 10. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09).

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, може извршити увид у документацију и доставити мишљења о поднетом захтеву предметног пројекта на животну средину.

Обрађивач :                                                    НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Момчило Гецић                                             Јована Пантелејић

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа Општине Смедеревска Паланка, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове обавештава се јавност да је носилац пројекта „Telenor Common Operation“ – Огранак Београд,  поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Базне станице мобилне телефоније” у Грчцу Општина Смедеревска Паланка.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова.

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, може извршити увид у документацију и доставити мишљења о поднетом захтеву предметног пројекта на животну средину.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИ НЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и

стамбене послове

На основу члана 10. става 1. и 4. и члана 29. става 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

Смедеревска Паланка, 12.05.2020. године

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву Telenor Common Operation– Огранак Београд, за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Базне станице мобилне телефоније” на кп. бр. 4005/3 КО Грчац, у Грчцу Општина Смедеревска Паланка

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Telenor Common Operation– Огранак Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90. 11070 Нови Београд, поднео захтев под бр. 501-65/2020-XIII/3 од 24.04.2020. године Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА Базне станице мобилне телефоније” на кп. бр. 4005/3 КО Грчац, у Грчцу Општина Смедеревска Паланка.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и

стамбене послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова, а на основу члана 10. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09).

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, може извршити увид у документацију и доставити мишљења о поднетом захтеву предметног пројекта на животну средину.

Обрађивач :                                                     НАЧЕЛНИ ОДЕЉЕЊА

Момчило Гецић                                                Јована Пантелејић

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Смедеревска Паланка,  Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне истамбене послове  обавештава  јавност да је носилац пројекта „Telenor Common Operation“ – Огранак Београд, поднео захтев  за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Базне станице мобилне телефоније”  у Церовцу Општина Смедеревска Паланка

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне истамбене послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова.

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, може извршити увид у документацију и доставити мишљења о поднетом захтеву предметног пројекта на животну средину.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИ НЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и

стамбене послове

На основу члана 10. става 1. и 4. и члана 29. става 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

Смедеревска Паланка, 12.05.2020. године

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву Telenor Common Operation– Огранак Београд, за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Базне станице мобилне телефоније” на кп. бр. 314/1 КО Церовац, у Церовцу Општина Смедеревска Паланка

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Telenor Common Operation– Огранак Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90. 11070 Нови Београд, поднео захтев под бр. 501-64/2020-XIII/3 од 24.04.2020. године Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА Базне станице мобилне телефоније” на кп. бр. 314/1 Церовац, у Церовцу Општина Смедеревска Паланка

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и

стамбене послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова, а на основу члана 10. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09).

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, може извршити увид у документацију и доставити мишљења о поднетом захтеву предметног пројекта на животну средину.

Обрађивач :                                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Момчило Гецић                                                                           Јована Пантелејић

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСОВЕ

Општинска управа општине Смедеревска Паланка, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и  стамбене послове

Обавештава  јавност да је носилац пројекта „Telenor Common Operation“ – Огранак Београд,  поднео захтев  Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Базне станице мобилне телефоније”  у Азањи Општина Смедеревска Паланка.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и

стамбене послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова.

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, може извршити увид у документацију и доставити мишљења о поднетом захтеву предметног пројекта на животну средину.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИ НЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и

стамбене послове

На основу члана 10. става 1. и 4. и члана 29. става 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

Смедеревска Паланка, 12.05.2020. године

Објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О поднетом захтеву Telenor Common Operation– Огранак Београд, за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Базне станице мобилне телефоније” на кп. бр. 7151/4 КО Азања, у Азањи Општина Смедеревска Паланка

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Telenor Common Operation– Огранак Београд, ул. Омладинских бригада бр. 90. 11070 Нови Београд, поднео захтев под бр. 501-63/2020-XIII/3 од 24.04.2020. године Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину ПРОЈЕКТА Базне станице мобилне телефоније” на кп. бр. 7151/4 КО Азања, у Азањи Општина Смедеревска Паланка.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и

стамбене послове (соба 213), Општине Смедеревска Паланка, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, сваког радног дана у времену од 07-15,00 часова, а на основу члана 10. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09).

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, може извршити увид у документацију и доставити мишљења о поднетом захтеву предметног пројекта на животну средину.

Обрађивач :                                                  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Момчило Гецић                                             Јована Пантелејић

САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА И АЛАТА НЕЋЕ БИТИ ОДРЖАН 15. МАЈА

Наредбом Владе Републике Србије, ради спречавања ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2, забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореним као и на отвореним просторима више до 50 лица. Ова наредба је на снази док траје опасност од ширења заразне болести изазване ЦОВИДОМ-19.
Из тог разлога, Сајам старих и нових пољопривредних машина и алата, који се сваког 15. у месецу организује у Смедеревској Паланци, овог месеца неће бити одржан.
Апелујемо на грађане да и даље поштују прописане мере заштите у циљу спречавања ширења вируса корона.

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Бирачки списак за подручје општине Смедеревска Паланка изложен је на увид ради провере података уписаних грађана у згради општине.

Грађани који имају пребивалиште на територији општине Смедеревска Паланка, као и интерно расељена лица која имају пријављено пребивалиште на територији општине, могу извршити увид и проверу податакау делу бирачког списка који се односи на то да ли су уписани и да ли су уписани подаци тачни. Ова лица могу захтевати да се изврше промене у бирачком списку уз важећу личну карту или важеће пријаве боравишта на увид.

Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет сраници Министартсва државне управе и локалне самоуправе укуцавањем јединственог матичног броја.

Од проглашења изборне листе, подношење захтева за промене у бирачки списак има и подносилац те изборне листе, или лице које он овласти, и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани.

Захтеви за промену у делу бирачког списка за подручје општине Смедеревска Паланка, општинској управи могу се поднети најкасније до дана закључења бирачког списка, односно 15 дана пре дана одржавања избора, закључно са 05.06.2020. године.

По закључењу бирачког списка па све до 72 сата пре дана одржавања избора, све промене у бирачком списку врши Министарство државне управе и локалне самоуправе. Захтеви за промене у бирачки списак, у том периоду, подносе се министарству непосредно или управи која без одлагања поднете захтеве доставља министарству.

Бирачи на изборима за народне посланике Народне Скупштине Републике Србије могу поднети захтев општинској управи да гласају према месту боравишта у земљи – изборно место гласања.

Грађани-бирачи који имају боравиште у иностраснству могу гласати према месту боравишта на основу поднетог захтева и уписа који врши општинска управа.

Упис податка у бирачки списак на основу захтева бирача, да ће гласати према месту свог боравишта, врши се од дана расписивања избора, а најкасније пет дана пре дана закључивања бирачког списка, закључно са 30.05.2020. године. Уколико бирач у наведеном року не поднесе захтев за упис у бирачки списак према свом боравишту, моћи ће да гласа само према свом пребивалишту.   

ОД ДАНАС КОВИД АМБИУЛАНТА НА КОЛОНИЈИ

 Ковид амбуланта Дома здравља у Смедеревској Паланци премештена је у просторије дечијег диспанзера на Колонији. Измештање амбуланте, према речима надлежних у паланачком Дому здравља, уследило је ради пружања боље и ефикасније здравствене заштите пацијентима који имају симтоме корона вируса.  

Ковид амбуланте при домовима здравља наставиће да раде за све оне пацијенте који имају респираторне инфекције и тегобе. Сви пацијенти са таквим симтомима прво ће се јавити у ковид амбуанту како би лекари проценили да ли је у питању корона вирус.

Пацијената који долазе у Дом здравља због редовних преглета, такође морају да се придржавају свих мера заштите у циљу спречавања ширења корона вируса.

 

ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ДО 5. ЈУНА У ПОНОЋ

Републичка изборна комисија  донела је на  Решење о наставку спровођења изборних радњи за парламентарне изборе, који ће бити одржани 21. јуна, и утврдила да је рок за подношење изборних листа до 5. јуна у поноћ.

Парламентарни избори расписани су 4. марта за 26. април, али су због увођења ванредног стања 15. марта, због коронавируса, прекинуте све изборне радње.

Председник РИК-а Владимир Димитријевић истакао је да се поменутим решењем настављају спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова.

На данашњој седници донет је и Роковник за обављање изборних радњи, те је тако рок за подношење изборних листа до 5. јуна у поноћ, а проглашење изборне листе мора бити у року од 24 сата од часа пријема изборне листе, ако испуњава услове.

Утврђивање и објављивање изборне листе у “Службеном гласнику Републике Србије” мора бити најкасније до 10. јуна, у 24 часа.