САОПШТЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Национална служба за запошљавање од данас, 11. маја, наставља са редовним активностима, уз препоруку да, сви који имају могућност, и даље користе електронски начин  комуникације са Националном службом за запошљавање. На сајту НСЗ у рубрици „Електронско подношење захтева“  детаљно је објашњен начин и услови за  комуникацију странака и Националне службе за запошљавање електронским путем.

Сви тражиоци запослења којима је заказано редовно јављање у законски предвиђеним  роковима биће обавештени од стране запослених у надлежним филијалама Националне службе о наредном заказаном термину за јављање, електронским или путем телефона.

За све додатне информације о пружању подршке у запошљавању од стране Националне службе, корисници услуга – тражиоци запослења и послодавци могу да се обрате надлежним филијалама.

Укидање ванредног стања непосредно се односи и на примену Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања, коју је донела Влада Републике Србије, уз супотпис председника Републике, дана 24. марта 2020. године.

Уредбом је прописано да странке не могу, за време трајања ванредног стања, сносити последице непоступања у  прописаним роковима у поступцима пред органима.  С тим у вези:

    Прекинуто је рачунање законом прописаног рока од 30 дана за подношење захтева за новчану накнаду.  У периоду ванредног стања од 15.03. до 06.05. 2020. године и исто се наставља почев од 07.05. 2020. године. (Пример: Радни однос престао је 09.03.2020. Рок за подношење захтева за новчану накнаду почео је да се рачуна 10.03.2020. године.  Прекида се рачунање рока у периоду од 15.03. до 06.05.2020. године. Значи, искоришћено је 5, а остало је 25 дана рока. Крајњи датум за подношење захтева је 31.05.2020. године).

    Уредбом је прописано да ће се достава решења и других писмена од стране органа, као и друге радње обавештавања странака, које су извршене током ванредног стања, а од којих почињу да теку рокови који се не могу продужи ти (преклузивни рокови) сматрати извршене кад истекне 15 дана од престанка ванредног стања. Ово значи да рок за подношење жалбе који износи 15 дана и који је преклузиван почиње да се рачуна од 21.05.2020.године.  Ако је странка благовремено поднела  поднесак за време ванредног стања или пре истека 15 дана од престанка ванредног стања, није потребно да исти поново подноси.

    Уредбом су продужени и рокови за поступање  управних органа који су истекли за време ванредног стања (решавање по захтевима, жалбама, другим правним средствима као и другим поднесцима странака) за 30 дана од дана престанка ванредног стања. (Нови рок за решавање је  05.06.2020. године).

    На основу Одлуке о важењу дозволе за рад издате странцу за време трајања ванредног стања  од 27. марта 2020. године,  законито издате дозволе за рад чији период важења је истекао за време трајања ванредног стања наставиле су да важе и за време ванредног стања.

    Како од дана укидања ванредног стања ове дозволе за рад престају да важе рок за подношење захтева за њихово продужење је 30 дана од дана укидања ванредног стања. Како је продужетак дозвола за рад условљен претходно регулисаним боравком странца код МУП-а ,нужно је да се омогући странкама да комплетирају доказе потребне за продужетак дозвола за рад .

ШАЛТЕРИ МУП-а ДАНАС ПОЧЕЛИ СА РАДОМ

Шалтери Управе за управне послове Министарства унутрашњих послова у полицијским управама и станицама, на којима грађани могу поднети захтеве за издавање личних докумената и обавити друге послове из надлежности Министарства почелре су данас,  11. маја, да раде,  саопштио је МУП Србије, подсећајући на поштовање обавезних мера заштите

Грађани ће на шалтерима полицијских управа и станица моћи да обаве послове пријаве пребивалишта и боравишта грађана, поднесу захтев за издавање личних карата, пасоша, возачких дозвола, регистрације возила, оружја, држављанства, као и да преузму та документа.

Управа за управне послове, како МУП наводи у саопштењу, препоручује грађанима да захтеве за прву регистрацију и промену власништва возила, промену података уписаних на саобраћајној дозволи и друге захтеве везане за регистрацију возила полицијским станицама и управама шаљу препорученом поштом.

Списак документације потребне за ове послове грађани могу наћи на сајту Министарства унутрашњих послова, а уз документацију потребно је доставити и контакт телефон подносиоца захтева, поссредством кога ће бити обавештен о термину за уручење докумената.

У вези са регистрационим налепницама за возила уписана у јединствени регистар, Управа за управне послове истиче да ће се оне, до 1. јула 2020. године, издавати искључиво на техничком прегледу возила.

Грађани, као и раније, термин за подношење захтева за личну карту и пасош могу заказати преко портала еУправа, а лична документа којима је истекао рок важења за време ванредног стања, важиће до окончања поступака и доношења одлука по захтевима за издавање личних докумената, који буду поднети у року од 30 дана од престанка ванредног стања.

Пријаву пребивалишта за новорођено дете родитељи, са скенираном документацијом и другим потребним подацима, могу поднети електронски, на и-мејл адресу drzavljanstvalk.odsekuup@mup.gov.rs.

Министарство унутрашњих послова у саопштењу наглашава да је приликом посете полицијским управама и станицама потребно поштовати прописане мере заштите.

ЛОКAЛНА САМОУПРАВА ИЗДВОЈИЛА 120 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ САОБРАЋАЈНИЦА

У општини Смедеревска Паланка интезивно се ради на асфалтирању и уређењу  саобраћајница. Постављањем асфалта у дужини од 400 метара у улици Алексе Дундића у Месној заједници Доњи град,  данас се радови приводе  крају. Грађани овог дела града годинама су чекали на нови афалт, а  наредних дана радиће се и на реконструкцији  улице Светозара Марковића. Прошле грађевниске сезоне, у овој месној заједници,  урађерне су улице Мукерова и Данетаова.

–Задовољни смо динамиком извођења радова , а посебно ми је драго када видим да су и грађани задовољни. Наша  локална самоуправа још је у финасијским проблемима који су настали у периоду пре него што смо преузели руковођење општином. И поред тога, успели смо да за ову годину из бзџета обезбедимо преко 120 милиона динара за уређење путне инфраструктуре. Нећемо заборавити ни наша села. У појединим сеоским срединама, прошле године, започели смо радове на санацији саобраћајница које ће бити завршене у наредном периоду, рекао је председник општине, Никола Вучен.

Он је изјавио да је и председник Србије, Александар Вучић приликом посете нашој општини,  истакао значај уређења саобраћајница и комплетне путне инфраструктуре, јер су то битни предуслови за двођење инвеститора.

–Влада Републике Србије и држава стоје иза нас и пружају нам апсолутну подршку. Докле год буде тако, неће бити проблема приликом обезбеђивања средстава за будуће инвестиције у нашој општини, рекао је  Вучен  приликом обиласка радова у месној заједници Доњи град.

ДЕЗИНФЕКЦИЈА СВИХ ВРТИЋА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

У  вртићима ПУ „Чика Јова Змај“ у Смедеревској Паланци у току је дезинфекција свих просторија коју обавља Завод за јавно здравље Пожаревац. Од понедељка, 11.маја, сви вртићи  паланачке предшколске установе  почеће са радом. Укупно ће у њима боравити 170 деце која су пријављена на целодневни боравак.

Директорка ПУ „Чика Јова Змај“, Гордана Јанојлић каже да ће запослени имати сву заштитну опрему као што су маске, рукавице и визири, а да се групе деце неће међусобно мешати. Она је навела да су предузели све мере које су препоручили епидемиолози како би запослени и деца били безбедни.

 

У циљу припреме предшколских установа и основних школа за отварање објеката и пријем једног броја уписане деце, односно пријем једног броја ученика у целодневни  боравак, почев од 11. маја 2020. године предшколске установе и основне школе започињу са непосредним васпитно-образовним радом. Рад ће се обављати  у обиму који омогућава спровођење неопходних мера превенције, заштите и сузбијања ширења заразне болести COVID-19, у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете и надлежног завода. односно института за јавно здравље. Завод за јавно здравље

 

УРЕДБА О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ БОЛЕСТИ КОВИД 19

Уредбом се одређују  одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих мера.

Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, за време боравка у парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт, грађани су дужни да примењују превентивне мере, које подразумевају одржавање физичке дистанце и обавезну употребу заштитних средстава.

На снази је обустава извођења наставе у просторијама средњих и основних школа и непосредног рада установа предшколског васпитања и образовања и ученичког и студентског стандарда траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19. Одређене образовно-васпитне активности могу организовати у просторијама тих установа, у складу са овом уредбом и одлукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Новом уредбом предвиђа се редовно враћање на посао сви запослених лица уз одређене мере заштите.

                                                                               УРЕДБA

                                     о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

                                                “Службени гласник РС”, број 66 од 7. маја 2020.

                                                                                  Члан 1.

Овом уредбом одређују се одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих мера.

                                                                                   Члан 2.

Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, за време боравка у парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, примењују превентивне мере, које подразумевају одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања од најмање два метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, обавезну употребу заштитних средстава тј. рукавица и дезинфекцију справа за вежбање или других справа, пре њихове употребе.

                                                                                  Члан 3.

Обустава извођења наставе у просторијама средњих и основних школа и непосредног рада установа предшколског васпитања и образовања и ученичког и студентског стандарда траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, с тим што се одређене образовно-васпитне активности могу организовати у просторијама тих установа, у складу са овом уредбом и одлукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Средње и основне школе које располажу одговарајућом опремом и средствима за организовање наставе на даљину, настављају образовно-васпитни рад извођењем наставе на даљину. Остале установе организују наставу на даљину путем телевизијских канала, платформе РТС Планета, као и интернет платформи за учење.

Упис деце у установе предшколског васпитања и образовања  и основне школе врши се преко портала е-Управа:

1) еВртић – за упис у све установе предшколског васпитања и образовања у Републици Србији,

2) еУпис – за упис у основне школе.

У циљу припреме предшколских установа и основних школа за отварање објеката и пријем једног броја уписане деце, односно пријем једног броја ученика у целодневни  боравак, почев од 11. маја 2020. године предшколске установе и основне школе започињу са непосредним васпитно-образовним радом, у обиму који омогућава спровођење неопходних мера превенције, заштите и сузбијања ширења заразне болести COVID-19, у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежног завода, односно института за јавно здравље.

                                                                                Члан 4.

Обустава извођења предавања, вежби, семинара и сличних облика рада са студентима у просторијама високошколских установа траје док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, с тим што се одређене образовно-васпитне активности могу организовати у просторијама тих установа, у складу са овом уредбом.

Високошколске установе које располажу одговарајућом опремом и средствима за организовање наставе на даљину, настављају образовно-васпитни рад извођењем наставе на даљину.

Високошколске установе и установе студентског стандарда могу наставити са радом у просторијама установе, односно организовати испите, почев од 15. маја 2020. године, уз поштовање обавезних превентивних мера, у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и надлежног завода, односно института за јавно здравље.

Странцима (студентима, лекторима и др.), који бораве у установама ученичког и студентског стандарда на основу међудржавних споразума и пројеката, а који немају могућности да се врате својим кућама, обезбеђује се наставак коришћења услуга смештаја и исхране у установи.

                                                                                     Члан 5.

Запослени у установама из чл. 3. и 4. ове уредбе настављају са радним активностима, а ученици и студенти остварују права и обавезе у вези са спровођењем студијских програма и планова и програма наставе и учења сагласно закону и у складу са одлукама, инструкцијама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Установе из чл. 3. и 4. ове уредбе дужне су да обавесте родитеље, ученике и студенте о начину организовања наставе, односно о раду установа.

                                                                                  Члан 6.

Правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатност у области трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом уредбом и утврђених актом послодавца, сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Правна лица и предузетници из става 1. овог члана дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта из става 1. овог члана.

                                                                                   Члан 7.

Правна лица и предузетници (послодавци) који продају робу или пружају услуге у трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора, дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (организовање процеса рада који обезбеђује ограничен број лица у простору, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених и корисника услуга), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

                                                                                    Члан 8.

Приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу наставити са приређивањем игара у објектима под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, како од стране запослених тако и корисника услуга) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, као саставни део акта о процени ризика који се доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду.

                                                                               Члан 9.

Јединице локалне самоуправе дужне су да обављање градског и приградског превоза организују уз примену мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика од болести COVID-19, у складу са препорукама надлежног завода, односно института за јавно здравље (у даљем тексту: препоруке). Од мера предвиђених препорукама може се одступити када је то потребно за обављање службене дужности овлашћених службених лица.

Аутобуски превозници и аутобуске станице дужни су да обављање међумесног линијског, посебног линијског и превоза путника за сопствене потребе организују у складу са препорукама.

У складу са могућностима аутобуског превозника, потребно је ангажовање што већег броја аутобуса, а у циљу што редовнијег одвијања превоза путника у друмском саобраћају.

Аутобуски превозници са регистрованим редом вожње у међумесном превозу путника у друмском саобраћају у обавези су да до 1. септембра 2020. године обављају поласке за које постоје исказане потребе путника, али не мање од 25% полазака са регистрованих редова вожње, након чега је неопходно да превоз обављају у складу са регистрованим редом вожње.

Пружаоци станичне услуге на аутобуским станицама морају применити превентивне мере којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (обавезна дезинфекција свих просторија аутобуске станице, опреме, мобилијара, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, обавезно мерење температуре путницима у складу са посебним планом мера, које су саставни део акта о процени ризика, а који управљач аутобуске станице доноси у складу са законом и прописима из области безбедности и здравља на раду).

Управљач железничких станица мора применити превентивне мере којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (обавезна дезинфекција свих просторија железничке станице, опреме, мобилијара, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски). Мерење температуре путницима према карактеристикама објекта и техничким могућностима треба организовати приликом уласка у железничку станицу или приликом уласка у воз.

Железнички превозник и управљач железничких станица дужни су да организацију и обављање унутрашњег железничког саобраћаја организују у складу са препорукама.

Лучки оператери путничких пристаништа дужни су да примењују превентивне мере којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга у складу са препорукама.

                                                                                 Члан 10.

Лична документа којима је истекао рок важења за време ванредног стања, а која су се у смислу Одлуке о важењу личних докуменат држављана Републике Србије за време ванредног стања („Службени гласник РСˮ, број 32/20), сматрала важећим, сматраће се важећим до окончања поступака и доношења одлука по захтевима за издавање личних докумената, који буду поднети у року од 30 дана од престанка ванреднoг стања.

Регистрационе налепнице за возила уписана у јединствени регистар издаваће се искључиво на техничком прегледу возила до 1. јула 2020. године.

                                                                                    Члан 11.

Поступци за утврђивање статуса страних држављана, који у смислу Oдлуке о статусу страних држављана у Републици Србији за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 41/20) нису покренути за време ванредног стања, покренуће се у року од 30 дана од престанка ванредног стања, с тим што ће се до окончања тих поступака сматрати да страни држављани законито бораве у Републици Србији.

                                                                                   Члан 12.

Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе:

1) Одлука о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора („Службени гласник РС”, бр. 39/20 и 63/20);

2) Одлука о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Службени гласник РС”, бр. 39/20 и 63/20);

3) Одлуке о ублажавању мера за време ванредног стања – дозвола кретања у парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана („Службени гласник РС”, број 63/20);

4) Одлука о обустави рада установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС”, број 32/20);

5) Одлука о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС”, број 30/20);

6) Одлука о ублажавању мера забране обављања јавног превоза путника за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 63/20);

7) Одлука о ограничењу организовања игара на срећу („Службени гласник РС”, бр. 49/20 и 60/20);

8) Одлука о истицању државне заставе Републике Србије на пола копља односно јарбола („Службени гласник РС”, број 49/20);

9) Одлука о важењу личних докумената држављана Републике Србије за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 32/20);

10) Одлука о статусу страних држављана у Републици Србији за време ванредног стања („Службени гласник РС”, број 41/20);

11) Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво („Службени гласник РС”, бр. 54/20, 59/20 и 63/20).

Члан 13.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

АПЕЛ ГРАЂАНИМА ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ СВИХ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић изјавила је  да мере опреза и превенције остају на снази, иако је укинута забрања кретања, и нагласила да је од сада у борби против коронавируса најважнија лична одговорност грађана.

Брнабић је  истакла да Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19 наставља да ради и да ће се мере мењати из недеље у недељу, у складу са бројем новозаражених.

Aпеловала je на грађане да и даље поштују мере физичке дистанце, користе заштитне маске и друга средства, као и да контакте сведу на минимум.

Забрана окупљања и даље ће бити на снази, а у случају кршења те мере, као и до сада, реаговаће припадници МУП-а, подвукла је премијерка, уз напомену да ће у случају кршења мера које доносе локалне самоуправе реаговати комунална полиција.

Према њеним речима, не постоји намера да се људи кажњавају и против њих подносе кривичне пријаве, већ је важно да сви имамо личну свест и одговорност да чувамо своје и здравље нације, када нема рестриктивних мера.

Влада Србије ће се, како је поручила, трудити да побољша комникацију са јавношћу преко медија, веб сајта Владе Србије и covid19.rs како би били на услузи грађанима.

Брнабић је додала да су председник Републике Александар Вучић и повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић апеловали да Кризни штаб дозволи коришћење градског превоза свим грађанима, а не само запосленима.

Наиме, како је прецизирала, председник је упутио молбу да се размотри увођење градског превоза по фазама, како би се избегле гужве на шалтерима за добијање пропусница за запослене, док је повереница добила жалбе од грађана, пре свега незапослених, којима је важно да користе превоз због одласка на разговор за посао, као и оних који пружају туђу негу и помоћ.

Oба кризна штаба настављају са радом, али да ће се медицински, на чијем је она челу, ређе састајати. Овај штаб ће наставити да ради и преко лета како бисмо били спремни за други талас на јесен, ако га буде било, истакла је премијерка.

Здравље нације је у највећој мери сачувано, нагласила је Брнабић и напоменула да се наставља са проширеним тестирањем и праћењем ситуације на терену, на основу чега ће се прилагођавати мере превенције.

НАСТАВЉА СЕ УРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА  ПАЛАНКА

 

Данас су завршени  радови на реконструкцији дела улице Саве Ковачевића. Последња фаза радова је асфалтирање у дужини од 300 меатара. У претходном периоду замењена је комплетна  водоводна мрежа. Извођач  је  ГП „Нискоградња“, а вредност радова је шест милиона динара које је обезбедила локлана самоуправа.

-Уређење путне инфраструктуре у општини Смедеревска Паланка нам је приоритет. Ове године  за ту намену из буџета  планирана су значајна средства,  а  израдили смо  и предлог  плана којим се дефинише динамика и приоритети у уређењу путне инфраструктуре. На тај начин би  комплетна путна мрежа у свим градским и сеоским месним заједницама била реконструисана, рекао је председник општине Никола Вучен.

 У току су радови на реконструкцији још шест улица у граду, Чубурска, Иве Лоле Рибара, Ђуре Салаја, Светозара Марковића, Алексе Дундића и Васе Пелагића. Сутра ће бити асфалтирана улица Алексе Дундића ,и постављени ивичњаци у улици Васе Пелагића.

УКИНУТО ВАНРЕДНО СТАЊЕ

Народна скупштина Републике Србије укинула је вечерас ванредно стање, које је уведено 15. марта због епидемије коронавируса.

За укидање ванредног стања гласало је 155 посланика, док против није био ниједан глас.

Укидање ванредног стања не значи да се враћамо на рутину пре 15. марта, јер на снази остају и даље поједине мере које су уведене како би се смањила могућност ширења вируса корона.

Посланици су усвојили и Закон о важењу уредби које је Влада Србије, уз супотпис председника Републике, донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила.

Укинуто је 11 уредби које су важиле за време ванредног стања, а односе се на организацију рада, део пореских мера, начин задуживања, учешће у кривичном поступку.

Такође, надлежне изборне комисије ће 11. маја донети решења о настављању спровођења изборних радњи.