НЕДЕЉА НА ДУХОВЕ

Недеља, 16. јун 2019.

Педесетница, Духови, односно Света Тројица, крсна слава Општине Смедеревска Паланка, традиционално је обележена испред зграде Општинске управе. Општинско руководство, предвођено председником општине, свештенство Намесништва Јасеничког и бројни грађани, учестовали су у богослужењу, после кога је, на платоу испред Општине, приређено пригодно послужење.

– Као и сваке године, традиционално, обележавамо општинску славу, Свету Тројицу. Позвали смо наше суграђане да заједно са нама литијом кроз град дођемо до зграде Општине, пресечемо колач и тиме обележимо данашњи дан. Свим житељима општине Смедеревска Паланка желим срећну славу, и, у наредном периоду, много бољи живот у нашем граду – а ми ћемо се, као локална сампоуправа, трудити, из дана у дан, да животни стандард у нашој општини побољшамо, и да Смедеревска Палaнка, у догледно време, буде барем оно што је некада била, препознатљива у Србији и региону – рекао је, између осталог, председник општине, Никола Вучен, у краткој изјави за медије.

Света Тројица или Духови, славе се педесети дан после Васкрса и десети дан после Спасовдана. Духови представљају и “рођендан” Хришћанске цркве, а називају се још и Тројице, Тројичин дан, Силазак Светог Духа на апостоле и Педесетница.

Празник је назван Света тројица, јер се, поред Светог Оца и Сина, на овај дан јавила трећа божанска личност Свете Тројице – Свети Дух. Први дан Духова посвећен је силаску Светог Духа на апостоле, Христове ученике, догађају који описује Новозаветна књига Дела апостолска. Храмови се украшавају зеленилом, а црквени под се прекрива травом.

Света Тројица су један од најзначајнијих хришћанских празника, који се празнује три дана.

ОДРЖАНА ДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Смедеревска Паланка, 14. јун 2019.

Одборници Скупштине општине, на данашњој седници, донели су одлуку о братимљењу
општине Смедеревска Паланка и града Аншана у Народној Републици Кини. Ова одлука
донета у оквиру прве тачке допуњеног дневног реда, а братимљење са градом у НР Кини
„успоставља се у циљу непосредног дугорочног повезивања и сарадње у области
привреде, пољопривреде, туризма, образовања, науке, културе, спорта, заштите животне
средине – и на свим другим пољима где за то постоје могућности и обострани интерес“ –
како стоји у тачки два текста Одлуке о братимљењу.
На данашњој седници одборници су донели Одлуку о завршном рачуну буџета Општине
Смедеревска Паланка за 2018. годину. Донета је и Одлука о измени Одлуке о изради
измена и допуна Плана генералне регулације за Смедеревску Паланку, као и Одлука о
изменама и допунама Плана детаљне регулације „Привредно-радне зоне Губераш“.
Донета је Одлука о матичним подручијима на територији општине Смедеревска Паланка,
према којој се мала насељена места, Глибовац и Ратари, придодају матичном подручју
града, Смедеревске Паланке.
Једна од најзначајнијих одлука донетих на данашњој седници тиче се услова и начина
остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и трошкова припрема за
вантелесну оплодњу. Према члану 2. ове одлуке: „Право на накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу могу да остваре парови који су, до тренутка подношења захтева за
остваривање права на накнаду трошкова која се исплаћују из средстава буџета Општине,
без успеха имали три покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног
здравственог осигурања, као и парови који су одбијени од стране Републичке комисије, а
према медицинском налазу вантелесна оплодња је једини начин да дођу до жељене
трудноће.“ Такође, према члану 2. ставу 2. ове одлуке, „Право на надокнаду трошкова
припреме за вантелесну оплодњу (анализе, тестови, путни трошкови) имају парови који су
већ имали два безуспешна покушаја вантелесне оплодње на терет средстава социјалног
здравственог осигурања, а испуњавају услове за још један покушај о трошку Републичког
завода за здравствену заштиту“.
Усвајању ове одлуке преходила је краћа конструктивна расправа.
Одборници су, такође, донели Решење о образовању Одбора за унапређивање
популационе политике у општини Смедеревска Паланка. Задатак овог одбора је да, у
складу са мерама Владе Републике Србије, сачини план са конкретним мерама и
предлозима за решавање овог проблема. Према овој одлуци, председник Одбора биће
Родољуб Станимировић, заменик председника – Данило Лабус, Весна Петровић –
секретар, док ће чланови бити руководиоци и стручна лица из Опште болнице „Стефан
Високи“, Дома здравља, Предшколске установе, Центра за социјални рад, директори

средњих школа, директори основних школа из града, Селевца, Кусатка, Ратара, Голобока
и Баничине, и аутор књиге „Зауставимо белу кугу у Србији“, др Миодраг Талијан.
Између осталог, на данашњој седници усвојена је Одлука о мрежи објеката, васпитних
група, броја деце и васпитног особља потребних за непосредан рад са децом Предшколске
установе „Чика Јова Змај“ за 2019/2020. годину, а донета је и Одлука о измени Одлуке о
снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода, у
делу којим се регулише паушално задужење потрошача воде по члану домаћинства,
односно у случајевима када се потрошња воде не може утврдити очитавањем водомера.

Између осталог, на данашњој седници донето је решење о давању сагласности на
повећање цене воде, одвођења отпадних вода и других услуга ЈКП „Водовод“ у
Смедеревској Паланци, као и Решење о повећању цене превоза на градској линији ПО
„Ласта“ Смедеревска Паланка.
Одборници су разматрали и донели решења о усвајању извештаја о раду Општинске
управе Општине Смедервска Паланка за 2018. годину, финансијских извештаја и
извештаја о раду јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина, као и одлуке о
разрешењу и именовању чланова школских одбора основних школа на територији
паланачке општине.

ЗАКАЗАНА ДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Десета седница Скупштине општине Смедеревска Паланка заказана је за петак, 14. јун
2019. године, у 10. часова. За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Смедеревска Паланка за
2018.годину
2. Предлог Одлуке о измени Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне
регулације за Смедеревску Паланку
3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације
«Привредно-радна зона Губераш» Смедеревска Паланка
4. Предлог Одлуке о матичним подручјима на територији Општине Смедеревска
Паланка
5. Предлог Одлуке о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова
за вантелесну оплодњу и трошкова припреме за вантелесну оплодњу
6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и
одвођењу атмосферских и отпадних вода
7. Предлог Одлуке о отпису потраживања Општине Смедеревска Паланка по
основу неизмирених јавних прихода према субјекту приватизације «Институт
Гоша» Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научно
истраживачких и развојних послова, Београд
8. Предлог Мреже објеката, васпитних група, броја деце и васпитног особља
потребног за непосредни рад са децом Предшколске установе «Чика Јова Змај»
у Смедеревској Паланци за 2019/2020 годину
9. Доношење Решења о давању сагласности на Предлог Измена и допуна
Програма коришћења субвенција ЈКП «Водовод» у Смедеревској Паланци из
буџета Општине Смедеревска Паланка за 2019.годину
10. Доношење Решења о давању сагласности на Предлог Програма о измени
Програма коришћења субвенција ЈП «Морава» Велика Плана из буџета
Општине Смедеревска Паланка за 2019.годину
11. Доношење решења о давању сагласности за повећање цена воде, одвођење
отпадних вода и других услуга ЈКП «Водовод» у Смедеревској Паланци
12. Доношење Решења о давању сагласности на повећање цена превоза на градској
линији ПО «Ласта» Смедеревска Паланка
13. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе Општине Смедеревска
Паланка за 2018.годину
14. Разматрање Финансијског извештаја о пословању ЈКП «Водовод» у
Смедеревској Паланци за 2018.годину
15. Разматрање Извештаја о пословању ЈКП «Општинска гробља Смедеревска
Паланка» у Смедеревској Паланци за 2018.годину
16. Разматрање Извештаја о раду ЈП «Паланка» у Смедеревској Паланци за
2018.годину
17. Разматрање Финансијског извештаја ЈП «Паланка развој»у Смедеревској
Паланци за 2018.годину

2
18. Разматрање Извештаја о раду и пословању ЈП «Морава» Велика Плана за
2018.годину
19. Разматрање Извештаја о раду Архива «Верослава Вељашевић» у Смедеревској
Паланци за 2018.годину
20. Разматрање Извештаја о раду Библиотеке «Милутин Срећковић» у
Смедеревској Паланци за 2018.годину
21. Разматрање Извештаја о раду Народног музеја у Смедеревској Паланци за
2018.годину
22. Разматрање Извештаја о раду Културног центра у Смедеревској Паланци за
2018.годину
23. Разматрање Финансијског извештаја Предшколске установе «Чика Јова Змај» у
Смедеревској Паланци за 2018.годину
24. Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад у Смедеревској Паланци
за 2018.годину
25. Разматрање Извештаја о раду Дневног боравка за децу, омладину и одрасле са
сметњама у развоју «ПУЖ» за 2018.годину
26. Разматрање Извештаја о извршењу Плана рада Дома здравља у Смедеревској
Паланци за 2018.годину
27. Доношење Решења о давању сагласности на Статут Архива «Верослава
Вељашевић» у Смедеревској Паланци
28. Доношење Решења о измени Решења бр. 512-2/2014-02/2 од 24.09.2014.године о
одређивању лекара за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих
ван здравствене установе и издавање потврде о смрти
29. Доношење Решења о образовању Одбора за унапређење популационе политике
у Општини Смедеревска Паланка
30. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ
«Херој Иван Мукер» у Смедеревској Паланци (представника Савета родитеља)
31. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ
«Никола Тесла» у Голобоку (представника запослених)
32. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ
«Ђорђе Јовановић» у Селевцу (представника Савета родитеља)

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Смедеревска Паланка, 14. мај 2019.
14:30

У Смедеревској Паланци и дуж сливова Јасенице и Кубршнице, у току последња 24 сата пало је нешто више од 20 литара кише по метру квадратном. Према најавама Републичког хидро-метеоролошког завода, до сутра се очекује иста количина падавина, дакле највише нових 20 литара по квадратном метру.
Ова сума воденог талога изазваће умерени пораст Јасенице и Кубршице, као и њихових притока, али то, по свему судећи, неће изазвати опасност од изливања поменутих водотокова, у брањеном подручју општине Смедеревска Паланка.
Системи за одбрану од поплава у нашој општини сада су на много вишем нивоу, и у знатно бољем стању него 2014. године, а актуелна количина падавина је вишеструко мања него пре пет година, тако да за сада нема непосредне опасности од поплава. Такође, у односу на 2014. знатно је повољнија и укупна хидролошка ситуација, што говори у прилог да не треба страховати од изливања река и плављења брањеног подручја.
Општински штаб за ванредне ситуације је у приправности, а Стручни оперативни тим за одбрану од поплава непрекидно прати ситуацију на терену, метеоролошке најаве и прогнозе – и о свакој значајној промени одмах ће обавестити грађане, путем интернета и електронских медија.

Стручни оперативни тим за одбрану од поплава
Општинског штаба за ванредне ситуације

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Окружни штаб за ванредне ситуације Подунавског управног округа одржао је ванредну седницу дана 14. маја 2019. године са почетком у 10,00 часова на којој је разматрао Упозорење на опасност од евентуалних поплава у условима најаве великих количина падавина на територији локалних самоуправа Подунавског управног округа.
Разматрајући ову тачку дневног реда, Окружни штаб за ванредне ситуације Подунавског управног округа донео је следеће

З А К ЉУ Ч К Е

1.Обавезују се ЈП „Србијаводе“ и водопривредна предузећа са територије локалних самоуправа Подунавског управног округа да прате ситуацију на водотоцима Округа уколико водни објекти буду угрожени услед најаве великих количина падавина и предузимају све мере из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину, укључујући и проглашење редовне и ванредне одбране од поплава;
2. Обавезују се водопривредна предузећа са територије локалних самоуправа да обезбеде свакодневно дежурство руководећег особља и чуварске службе из Оперативног плана у складу са Одговарајућим наредбама;
3. Обезбедити координацију са општинским односно градским штабовима за ванредне ситуације у циљу обезбеђења приправности и предузимања потребних превентивних мера;
4. О свим предузетим мерама редовно извештавати Одељење за ванредне ситуације у Смедереву, Окружни штаб за ванредне ситуације Подунавског управног округа и градски односно општинске штабове за ванредне ситуације локалних самоуправа Подунавског управног округа.
5. Посебно пратити ситуацију на водотоку „Голобочки поток“ који протиче кроз територију града Смедерева и општине Велика Плана и предузимати одговарајуће мере у циљу евентуалне одбране од поплава на потезу месних заједница Сараорци и Лозовик. Кроз контакте представника града Смедерева и и општине Велика Плана предузети кораке на коначној регулацији овог водотока.
Седници су поред чланова Окружног штаба присуствовали представници Одељења за ванредне ситуације у Смедереву, Јавног предузећа „Србијаводе“ водопривредних предузећа са територије локалних самоуправа Округа, као и представници градског односно општинских штабова за ванредне ситуације локалних самоуправа Подунавског управног округа.
Седници је председавао Небоша Павловић, Командант Окружног штаба и начелник Подунавског управног округа.

КОМАНДАНТ ОКРУЖНОГ ШТАБА

Небојша Павловић

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка за период од 2019. до 2021.

На Седници одржаној 13.05.209. Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња усвојило је предлог Локалног акционог план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка за период од 2019. до 2021.Увид у Локални акциони план може се поред сајта општине извршити и на Огласној табли Општинске управе општине Смедеревска Паланка и у канцеларији бр. 217.

Такође обавештавамо јавност да ће са јавна расправа Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Смедеревска Паланка за период од 2019. до 2021 одржати у Малој сали СО у среду 15.05.2019.године са почетком у 11 часова.
Finalni nacrt LAP-a Smederevska Palanka
Коментари се могу послати до 21.05.2019. на predsednistvo@smederevskapalanka.rs
Obrazac za komentare LAP

ОДРЖАН САСТАНАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ: ПРИПРАВНОСТ И БУДНО ПРАЋЕЊЕ СИТУАЦИЈЕ

ОДРЖАН САСТАНАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ: ПРИПРАВНОСТ И БУДНО ПРАЋЕЊЕ СИТУАЦИЈЕ

Смедеревска Паланка, 13. мaj 2019.
09:45

На данашњем састанку Општинског штаба за ванредне ситуације, којим је председавао командант Штаба, Никола Вучен, разматрана је актуелна ситуација на локалним водотоковима, као и стање система за одбрану од поплава.
Данашњем састанку присуствовали су и начелник Подунавског управног округа и командант Окружног штаба за ванредне ситуације, Небојша Павловић, као и представник Јавног водопривредног предузећа „Србија воде“, шеф Радне јединице „Велика Морава“, Зоран Танасковић, са сарадницима.
На седници Штаба разматрани су Извештаји са терена, који показују да су локални водотокови на нивоима који су знатно испод упозоравајућих, и да корита река и потока могу да приме знатну количину падавина. На седници је констатовано да се, после најновијих прогноза, не очекује да Јасеница и Кубршница досегну нивое који би изазвали опасност од преливања или пробијања насипа. Прошле године завршен је нови систем за одбрану од поплаве на Јасеници, а на реци Кубршници овакав систем функционише већ више година, тако да је ниво заштите знатно подигнут у односу на 2014. годину.
Општински штаб за ванредне ситуације, због најаве обилних падавина (мада је најновија прогнозирана количина падавина знатно мања него што је најављивано протеклих дана), донео је одлуку да буде у двадесетчетворочасовној приправности, а изабран је и Стручни оперативни тим који ће, перманентно, из сата у сат, пратити ситуацију на терену, прогнозе и најаве Републичког хидрометеоролошког завода, „Србија вода“ и Сектора за ванредне ситуације.
Општински штаб за ванредне ситуације даваће дневна саопштења о прогнозама падавина и водостаја и непосредном стању на терену, све до смиривања синоптичке ситуације, како би грађани који живе у угроженом подручју били благовремено обавештавани, и заштићени од ширења паничних вести и неутемељених гласина.
На данашњој седници разматрана су и друга питања, из домена рада Општинског штаба за ванредне ситуације.