ПЕНЗИОНЕРИ ЋЕ ИЋИ У КУПОВИНУ У ЧЕТВРТАК ОД 4 ДО 7 ЧАСОВА

Уместо у петак, пензионери  и грађани старији од 65 година моћи ће да обаве куповину  у четвртак од 4 до 7 часова ујутру. У току првомајских празника  полицијски час  ће  трајати од четвртка од 18 сати до понедељка до 5 часова ујутро.

РАДНО ВРЕМЕ МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА

У складу са одлукама Владе Републике Србије радно време малопродајних објекти у ванрредном  стању и  времену трајања полицијског часа, на територији Србије  вршиће се по следећем принципу:

Од понедељка 27.април  до среде 29.априла од 7:00 до 17:00 часова, четвртак, 30.април  за грађане старије од 65 година од 4:00 до 7:00 , а за остале грађане од 8:00 до 17:00 часова.

Петак 1. мај, субота 2. мај и недеља 3. мај су нерадни дана када је на снази и забрана кретања.

Рад логистичких центара и снабдевање објеката може  се обављати целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретања лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Број потрошача у малопродајним објектима не може бити више од једног на десет квадратних метара простора, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености.  

 

КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ПОНОВО ОТВОРЕНЕ

Библиотека “Милутин Срећковић” у Смедеревској Паланци, данас је почела са радом. Љубитљи књиге могу посетити библиотеку у периоду од 8 до 13 часова.

Народни музеј и Галерија савремене уметности у отворени су за посетиоце од петка, 24. априла. Радно време је од 10 до 15 часова. 

Министарство културе и информисања упутило је препоруку свим библиотекама, архивима, музејима и галеријама у Србији да наставе рад уз стриктно поштовање свих превентивних мера прописаних од Владе Србије које се односе на спречавање ширења епидемије коронавируса током трајања ванредне ситуације. 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАД ТЕРЕТАНА И ФИТНЕС КЛУБОВА

Инструкција за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта по одлуци Кризног штаба:

На видном месту обавезно мора бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнесс клубова и безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес.

На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера.

Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и крају радног дана добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге реквизита за вежбање, као и под клуба. У току радног дана проветравати све просторије шточешће.

Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази 70% алкохола.

Сви запослени морају ностити личну заштитну опрему, односно заштитну маску и заштитне рукавице током целокупног радног времена.

Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене.

Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом.

Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице туш кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије.

Распоред опреме, справа и других реквизита за вежбање, односно организација вежбања мора бити таква да у сваком моменту између вежбача буде физичка удаљеност од најмањ 2 метра, односно 10 метара квадратних по вежбачу.

Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке употребе.

У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице клуба дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља, COVID амбуланти

 У случају да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19,(повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице клуба дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти.

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАД КОЗМЕТИЧКИХ И ФРИЗЕРСКИХ САЛОНА

Инструкција за рад козметичких и фризерских салона у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 по одлуци Кризног штаба подразумева следеће:

На видном месту обавезно мора бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон).

На улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера (подметач натопљен дезинфекционим средством – хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством).

Приликом отварања и затварања салона, добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, као и под салона. У току радног дана проветравати све просторије што чешће.

Приликом сваког уласка запослених или корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази од минимално 70% алкохола.

Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом.

У салону може боравити ограничен број корисника, тако да раздаљина између два корисника буде минимум 2 метра.

Приликом рада са корисницима, обавезно је ношење заштитне маске и рукавица.

Приликом пружања услуга хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже одговорна лица салона дужна су да обезбеде да се те услуге пружају под условима и на начин којим се спречава појава и преношење болести, а уколико то није могуће, да такве услуге не пружају.

Сва опрема и средства за рад, радне површине, нарочито они који се непосредно користе на кориснику (чешљеви, пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким салонима, итд) морају бити обавезно дезинфиковани након сваке употребе. По могућству користити једнократну папирну или пластичну галантерију, а уколико се користи галантерија од тканине (пешкир, заштитни огртачи за кориснике и сл.) обавезно их користити само за једног корисника.

Отпадни материјал који настане у раду салона покупити и ставити у једну кесу за ђубре коју треба добро завезати, па ставити у још једну кесу и одложити на за то предвиђено место.

Употребљене пешкире и другу текстилну галантерију одложити у посебно одређену кесу, те их на крају радног дана опрати у машини за веш са коришћењем прашка за веш на високој температури.

Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, собе за пресвлачење, туш кабине, купатила, тоалета и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког појединачног коришћења изврши дезинфекција те просторије.

Радне површине, столице и столови који се не користе често морају се дезинфиковати минимум једном у току радног дана.

Цео простор салона, са свим пратећим просторијама мора свакодневно бити дезинфикован након завршетка рада салона.

У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице салона дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти.

У случају сумње да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице салона дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља –COVID амбуланти.

ЗАКЉУЧАК КРИЗНОГ ШТАБА-ПРЕПОРУКА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИНА

Кризни штаб за сузбијање заразне болести CОVID – 19 на 20. седници одржаној 24. априла 2020. године донео је ЗАКЉУЧАК којим се  препоручује свим привредним субјектима, а нарочито онима  који обављају производну делатност, да раде, односно да наставе рад пуним капацитетом, уз поштовање превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести КОВИД-19 изазване вирусом SАRS-CоV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга.

Превентивне мере из  овог закључка подразумевају организацију посла, радних активности и радног простора на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника услуга, купаца, и других лица која улазе у пословне просторије, међу које мере спадају:

– физички размак међу запосленима , односно организација радних активности и радног простора на начин да се избегне директан контак између лица када год то природа посла дозвољава,

– обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, као и обавезно постављање дезо баријера (дезинфекционим средством – хлорним препаратима,препаратима на бази алкохола са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством)

-обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије,

-обавезно коришћење личних заштитних средстава, односно  маски и рукавица,

– обавезна дезинфекција ногу и руку свих лица која улазе у пословни простор,

– често проветравање свих просторија,

– редовна дезинфекција свих заједничких и хигијенских просторија,

– у случају сумње да неко лице има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице привредног субјекта дужно је да, без одлагања, удаљи то лице из радних просторија  са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља КОВИД амбуланти,

-све друге мере које се могу спровести, а да се не ремети процес рада, односно производње, уз обезбеђивање безбедности свих лица.

 

 

ЗАБРАНА КРЕТАЊА ЗА ПРВОМАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ

Смедеревска Паланка, 26. април 2020. 

С обзиром на то да се ближе првомајски празници, а у циљу смањивања социјалних контаката на минимум, Влада Србије усвојила је одлуку да ће забрана кретања наредне недеље трајати од четвртка, 30. априла, у 18 часова, до понедељка, 4. маја, у 5 часова ујутру.

 

СТАРИЈИ ОД 65 ГОДИНА МОЋИ ЋЕ СВАКОГА ДАНА У ШЕТЊУ

Смедеревска Паланка, 26. април 2020. 

На седници Влада Републике Србије, а имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, донете су нове одлуке у вези са спречавањем ширења COVID-19.

Грађани старији од 65 година моћи ће, почевши од понедељка, 27. априла, свакога дана да излазе у шетњу у трајању од сат времена, у периоду између 18 часова и 1 час после поноћи, највише шест стотина метара од места становања. Продавнице ће за најстарије суграђане бити отворене у четвртак од 4 до 7 часова ујутру.