Plan razvoja opstine Smederevska Palanka 2023-2030


Predlog_Plan Razvoja opstine Smederevska Palanka 2023-2030_ALJ_v03

Plan Razvoja Izvestaj sa javne rasprave


1. Смедеревска Паланка-административни капацитети

2. Смедеревска Паланка-образовање

3. Смедеревска Паланка-пољопривреда

4. Смедеревска Паланка-привредни развој

5. Смедеревска Паланка-социјална заштита

6. Смедеревска Паланка-урбанизам

7. Смедеревска Паланка-животна средина

8. Смедеревска Паланка-финансијски капацитети

 


ДРУГИ ПАРТНЕРСКИ ФОРУМ У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

23. маја 2023. године у просторијама Општинске управе, одржан је састанак партнерског форума.

Састанак је отворила и присутне поздравила заменица председника општине Ђурђина Младеновић, затим је уводно обраћање имао Александар Маринковић, представник програма EU Exchange 6, координатор компоненте 1

Вељко Михајловић је испред кооординационог тима представио Нацрт Плана развоја, након чега је уследила дискусија.

 


Јавна расправа о Нацрту Плана развоја општине Смедеревска Паланка за период 2023-2030. године.

Zaključak          Obrazac za predloge             NACRT_Plan Razvoja opstine Smederevska Palanka 2023-2030                   Program Javni poziv


САСТАНАК ЗА РАЗРАДУ МЕРА ЗА СВАКИ ОД ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉЕВА РАЗВОЈА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА ЈЛС

 4 априла 2023. године одржан састанак на коме су детаљно разрађене мере, скуп кључних и повезаних активности које се предузимају за постизање и остваривање приоритетних циљева.


САСТАНАК ЗА ФИНАЛИЗАЦИЈУ ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉЕВА И МЕРА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА ЈЛС

 

  1. марта 2023. године у просторијама Општинске управе одржан је састанак на коме су финализирани приоритетни циљеви и мере, јер прецизно дефинисање истих представља најзначајнији корак у процесу планирања.

РАДИОНИЦА ДЕФИНИСАЊА ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉЕВА И МЕРА

 

Приоритетни циљеви представљају пројекције жељеног стања које доприносе остварењу визије а постижу се спровођењем мера односно групе мера, где се свака од мера везује за конкретан приоритетни циљ.

  1. јануара 2023. године у просторијама Општинске управе одржана је радионица за дефинисање приоритетних циљева и мера по правцима развоја.

Представљањем резултата, дискусијом и закључним разматрањима, радионица је приведена крају.


РАДИОНИЦА ДЕФИНИСАЊА ВИЗИЈЕ И КЉУЧНИХ ПРОБЛЕМА

 14. децембра 2022. године одржана је радионица за дефинисање визије и кључних проблема.

Први део радионице је био посвећен дефинисању визије Општине. Затим је уследио избор кључних проблема у свакој области планирања (економски развој, друштвени развој, урбани развој и животна средина) и израда „дрвета проблема“ – рад по групама.

Представљањем резултата, дискусијом  и закључним разматрањима радионица је успешно реализована.


КОНСУЛТАТИВНИ САСТАНАК ПАРТНЕРСКОГ ФОРУМА

У оквиру израде Плана развоја општине Смедеревска Паланка за период 2023.-2030. године, 18.11.2022. је одржан консултативни састанак Партнерског форума, на челу са председником општине Николом Вученом. Састанку је присуствовао и присутним члановима Партнерског форума, као консултативног тела у процесу израде документа, се обратио Никола Тарбук, генерални секретар Сталне конференције градова и општина. Затим је уследило обраћање Вељка Михајловића, начелника Одељења за локално економски развој, привреду и пољопривреду, који је присутне упознао са процесом израде Плана развоја, а након тога је реч дата Александару Јовановићу стручном сараднику СКГО који је презентовао резултате секторских анализа као и SWOT анализу после чега
је уследила дискусија када су сви учесници имали прилике да изнесу допуне и сугестије.


У оквиру спровођења пакета подршке за израду Плана развоја општине Смедеревска Паланка за период 2023.-2030. године, 19. октобра 2022. године је одржана радионица SWOT анализе.

За потребе израде анализе формиране су три тематске радне групе за области:

  1. Економски развој (привлачење инвестиција, економска инфраструкура, подршка МСПП, активна политика запошљавања, туризам, пољопривреда)
  2. Друштвени развој (образовање, социјала, здравство, култура, спорт)
  3. Урбани развој и животна средина (водоснабдевање, управљање отпедним водама и отпадом, грејање, урбанизам, саобраћај, енергетика, остале комуналне делатности)

Радионици су поред чланова Координационог тима са својим сарадницима, присуствовали и остали учесници планског система.


Resenje o formiranju koordinacionog tima

Odluka o pristupanju izradi plana razvoja opštine Smederevska Palanka za period 2023.-2030. godine

 


Подршка за израду првог плана развоја града /општине..... у оквиру Програма ЕU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији" који финансира Европскa унијa. Кључне ресорно надлежне институције Програма на националном нивоу су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, док Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) има улогу имплементационог партнера.


 

ПОЧЕЛА ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2030. ГОДИНЕ

Данас је одржан први састанак координационог тима за израду Плана развоја општине Смедеревска Паланка  за период од 2023-2030. године.

План развоја јединице локалне самоуправе је документ развојног планирања,  и као такав представља документ највишег значаја за општину. Реализује се кроз програм EU EXCHANGE 6, који финансира Европска унија у координацији са Министартвом финасија и републичким секретаријатом за јавне политике СКГО.

На данашњем састанку постигнути су први кораци за израду плана развоја, анализа заинтересованих страна као и анализа стратегије одрживог развоја за помеути период. Координатор пројекта је Александар Јовановић, у име СКГО, а чланови су заменица председника општине, Ђурђина Младеновић, начелник финасија, Милан Тркља, начелница одељења за локални економски развој, Мима Благојевић са сарадницима, начелница одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове, Јована Пантелејић и начелних одељења за друштвене делатности, Горан Нешић.