Resenje o formiranju koordinacionog tima

Odluka o pristupanju izradi plana razvoja opštine Smederevska Palanka za period 2023.-2030. godine

 


Подршка за израду првог плана развоја града /општине..... у оквиру Програма ЕU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији" који финансира Европскa унијa. Кључне ресорно надлежне институције Програма на националном нивоу су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, док Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) има улогу имплементационог партнера.


 

ПОЧЕЛА ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2030. ГОДИНЕ

Данас је одржан први састанак координационог тима за израду Плана развоја општине Смедеревска Паланка  за период од 2023-2030. године.

План развоја јединице локалне самоуправе је документ развојног планирања,  и као такав представља документ највишег значаја за општину. Реализује се кроз програм EU EXCHANGE 6, који финансира Европска унија у координацији са Министартвом финасија и републичким секретаријатом за јавне политике СКГО.

На данашњем састанку постигнути су први кораци за израду плана развоја, анализа заинтересованих страна као и анализа стратегије одрживог развоја за помеути период. Координатор пројекта је Александар Јовановић, у име СКГО, а чланови су заменица председника општине, Ђурђина Младеновић, начелник финасија, Милан Тркља, начелница одељења за локални економски развој, Мима Благојевић са сарадницима, начелница одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове, Јована Пантелејић и начелних одељења за друштвене делатности, Горан Нешић.