ОДЛУКЕ СА 2. СЕДНИЦЕ СО

dopuna programa poslovanja jkp vodovod

finansijski izvestaj centar za soc rad

finansijski izvestaj cika jova zmaj

finansijski izvestaj dnevni boravak puz

finansijski izvestaj jkp vodovod

finansijski izvestaj palanka razvoj

godisnji program poslovanja kulturni centar

izmena i dopuna finansijskog plana centar za soc rad

izmena i dopuna plana rada dom zdravlja

izmena i dopuna programa koriscenja subvencija vodovod

izmene godisnjeg plana poslovanja biblioteka

izmene godisnjeg plana poslovanja muzej

izmene i dopune finansijskog plana cika jova zmaj

izmene i dopune finansisjskog plana dnevni boravak puz

izmene i dopune godisnjeg programa poslovanja arhiv

izvestaj o poslovanju jkp palanka 2020

izvestaj o radu arhiv

izvestaj o radu biblioteka

izvestaj o radu doma zdravlja

izvestaj o radu jp morava

izvestaj o radu kulturni centar

izvestaj o radu muzej

nadzorni odbor jkp palanka razvoj imenovanje

nadzorni odbor jkp vodovod imenovanje

ombudsman resenje o izboru

postavljanje opstinskog pravobranioca

potvrdjivanje mandata odbornika

prestanak funkcije pravobranilac

program otudjenja i davanja u zakup gradjevinskog zemljista

razresenje clanova skolosog odbora z damnjanovic

skolski odbor gimnazija imenovanje

skolski odbor gimnazija

skolski odbor gosa imenovanje

skolski odbor gosa razresenje

skolski odbor heroj ivan muker imanovanje

skolski odbor him razresenje

skolski odbor zikica damnjanovic

upravni odbor arhiv imenovanje

upravni odbor arhiv razresenje

upravni odbor biblioteka imenovanje

upravni odbor biblioteka razresenje

upravni odbor centar za soc rad imenovanje

upravni odbor centar za soc rad razresenje

upravni odbor cika jova zmaj imenovanje

upravni odbor cika jova zmaj razresenje

upravni odbor kulturni centar imenjvanje

upravni odbor kulturni centar razresenje

upravni odbor muzej razresenje

upravni odbor narodni muzej

 

 

 

ОДЛУКЕ СА 3. СЕДНИЦЕ СО

Одлука Вук Караџић

Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину

Одлука о допуни одлуке о начину пружања помоћи ученицима и студентима - младим талентима

Одлука о изменама и допунама одлуке о општинском правобранилаштву

Одлука о изради измена и допуна плана генералне регулације

Одлука о локалном омбудсману општине Смедеревска Паланка

Одлука о озменама и допунама одлуке о давању на коришћење и одржавање градског стадиона

Одлука о озменама и допунама одлуке о општинској управи општине Смедеревска Паланка

Одлука о отуђењу непокретности

Одлука о прибављању непокретности

Одлука о реализацији буџета општине Смедеревска Паланка у делупланираних расхода за услуге социјалне заштите

Одлука о финансирању наставника разредне наставе ОШ Никола Тесла

Одлука о финансирању наставника разредне наставе

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма коришћења субвенција ЈКП Водовод

Решење о давању сагласности на измене и допуне програма коришћења субвенција ЈКП Паланка 2020

Решење о именовању члана школског одбора средње школе Жикица Дамњановић

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Смедеревска Паланка 2

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Смедеревска Паланка

Решење о разрешењу члана школског одбора средње школе Шикица Дамњановић_1

Решење о стављању ван снаге Решења

Решење о усвајању годишњег извештаја о раду Општинске управе

Решењее о усвајању извештаја о извршењу буџета

Сагласност